Pomiń menu

Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Kole

„Pomaganie powinno być naturalnym odruchem każdego człowieka”

12 marca uczniowie ze szkół z terenu gminy Koło spotkali się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciele Świętego Mikołaja, aby doskonalić swoje umiejętności pracy w charakterze wolontariusza. Szkolenie przeprowadzili pracownicy ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO w Poznaniu. By to kolejny etap przygotowania młodzieży do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ich opiekunami oraz osobami starszymi.