Pomiń menu

2019Q1|LocalSpot:Górowo Iławeckie

2019Q1|LocalSpot:Górowo Iławeckie

Raport z 2 lat (I kwartał 2019 r.) funkcjonowania LocalSpot* w gminach Górowo Iławeckie (miasta i wsi).

*nieodpłatny serwis z mobilną aplikacją dla mieszkańców do dokumentacji i przekazania do urzędu na adres poczty elektronicznej zaobserwowanych w terenie problemów. Zawarte dane na podstawie mapy serwisu LocalSpot: – są szacunkowe na dzień: 31.03.2019 godz. 19:40 czas naprawy został uśredniony do 4. ostatnich zweryfikowanych fotografią zgłoszeń z danej kategorii.

Naprawiono ogółem: 61,72% (śred. po 47 dniach), 1.011 zamkniętych z 1.638 zgłoszeń.

Ilości zgłoszeń:
– zgłoszone problemy w trakcie ostatnich 7 dni: 2 , 30 dni: 32 , 60 dni: 92 ,
1.597 imienne (profile zarejestrowane), 41 anonimowe (profil “gość”),
– rozwiązane problemy z ostatnich, 7 dni: 0 , 30 dni: 9 (28%), 60 dni: 34 (37%),
– na województwo: 3.073 (1.876 zamkniętych, 61,05%),
– na powiat: 2.043 (1.158 zamkniętych, 56,68%),

Najwięcej zgłoszeń ogółem dotyczyło: dróg i chodników (743), dewastacji (212), nielegalnych wysypisk (174) i odbiór odpadów komunalnych daw. śmieci (136).

 • 262 z 743 | Drogi i chodniki (naprawa po 15 dniach/2 tygodniach).
 • 130 z 212 | Dewastacja (naprawa po 65 dniach/2 miesiącach).
 • 96 z 174 | Nielegalne wysypiska #BrudnoTu (naprawa po 50 dniach/1,5 miesiąca).
 • 35 z 60 | Wodno – kanalizacyjne (naprawa po 91 dniach/3 miesiącach).
 • 25 z 73 | Zieleń miejska (naprawa po 67 dniach/2 miesiącach).
 • 15 z 46 | Nieprawidłowe parkowanie.
 • 12 z 31 | Inne (naprawa po 19 dniach/2 tygodniach).
 • 12 z 136 | Odbiór odpadów komunalnych daw. Śmieci (naprawa po 45 dniach/1,5 miesiąca).
 • 12 z 54 | Oświetlenie uliczne (naprawa po 24 dniach/1 miesiącu).
 • 12 z 45 | Odśnieżanie (naprawa po 28 dniach/1 miesiącu).
 • 12 z 18 | Utrudnienia dla niepełnosprawnych (naprawa po 43 dniach/1,5 miesiąca).
 • 8 z 14 | Zanieczyszczanie powietrza np. #Smog .
 • 6 z 8 | Komunikacja publiczna.
 • 2 z 5 | Zakłócanie porządku .
 • 1 z 27 | Zwierzęta (naprawa po 65 dniach/2 miesiącach).

– kategoria zgłoszeń bieżących