Pomiń menu

Forum Sołtysów Gromada zaprasza radnych na wiejskie drogi

Forum Sołtysów Gromada zaprasza radnych na wiejskie drogi

Będąc najbiedniejszą gminą w województwie, nie sposób zaspokoić wszystkich potrzeb inwestycyjnych gminy. Władze samorządowe Węgorzewa ciągle muszą wybierać między ważnym a mniej ważnym.

A drogi wiejskie? Czy są ważne czy mniej ważne? My sołtysi, ciągle stykamy się z sytuacją, że karetka nie dojechała, że radiowóz był wyciągany przez ciągnik rolniczy… Ale to przecież gdzieś tam „pod ruską granicą”… Kto to widzi? Kto tego doświadcza?

Od „zawsze” problem dróg na wsiach spychany jest na margines. Na 15 radnych w naszej gminie tylko 5 reprezentuje środowiska wiejskie. Ten brak większości w radzie miejskiej, trudności z przebiciem się przez inne ważne problemy miasta wytworzył przekonanie, że i tak nic nie da się z tym zrobić. „Zawsze przecież tak było…”

A sołtys? Sołtys wysłucha rozżalonych mieszkańców, pojedzie do gminy, czasem uda załatwić się wywrotkę żwiru czy przejazd równiarki. Wiosną łatwiej. Wiosną ruszają naprawy dróg gruntowych na naszych wsiach. Od lat żwir i równiarka. Żwir, który przy pierwszych lepszych deszczach spływa i zapycha przepusty pod drogą.  Wywrotka kamienia to luksus – tylko tam, gdzie droga straciła przejezdność. Od lat stały niezmieniony budżet na remonty dróg. Od lat bez pogłębiania rowów. Od lat bez wytyczenia zgodnie z mapą. Chcesz ogrodzić swoją działkę? Okazuje się, że musiałbyś płot na drodze postawić.

Co może sołtys w gminie Węgorzewo? Reprezentuje jedno z 35 sołectw, a te 35 sołectw stanowi 1/3 część ludności (czyli wyborców) gminy. Sam nie może nic. Dlatego węgorzewscy sołtysi od ponad roku są zrzeszeni w nieformalnej grupie Forum Sołtysów Gromada i razem jednym głosem stanowczo domagają się zmiany warunków życia na wsiach. Chcemy opracowania kilkuletniego planu rozwoju sieci dróg gminnych, podjętego uchwałą rady miejskiej. Dokumentu, który będzie zobowiązywał władze samorządowe do jego realizacji. Przed opracowaniem tego planu niezbędne jest przeprowadzenie analizy celem wyznaczenia dróg najczęściej uczęszczanych oraz tych, po których musi poruszać się ciężki sprzęt.

Jednak, by taki plan mógł być realizowany, potrzeba głosów radnych. Pięciu radnych wiejskich nie wystarczy. Trzeba, by sytuację mieszkańców wsi dostrzegli i zrozumieli również radni miejscy. Dlatego z inicjatywy Forum Sołtysów Gromada 9 kwietnia burmistrz Krzysztof Kołaszewski organizuje radnym przejazd gminnymi drogami. Drodzy Radni! Nie może Was tam zabraknąć! Prosi Was o to 35 sołtysów w imieniu 1/3 mieszkańców naszej gminy.

Alicja Rymszewicz