Pomiń menu

KRWAWA LIGA 2019

"Projekt Radomir" zaprasza do powiatowego turnieju "Krwawa Liga 2019". Celem akcji jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miejscowości wiejskich i młodzieży szkół średnich oraz uświadomienie potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem - krwią.

Jak to działa? Poszczególne miejscowości zgłaszają swój udział w turnieju. Każdy kto oddaje krew zbiera punkty dla swojego miejsca zamieszkania bądź dla szkoły, w której się uczy.

Osoba, która po raz pierwszy odda krew zdobywa 3 punkty. Jeżeli podczas trwania konkursu zrobi to ponownie zdobywa 2 punkty. Każdy kolejny raz – 1 punkt. Z kolei honorowy dawca za oddaną krew uzyska 1 punkt. W przypadku, gdy przyprowadzi nowego dawcę zdobywa dodatkowy punkt.

Wygrywa miejscowość, która zbierze największą ilość punktów w stosunku do liczby pełnoletnich mieszkańców. Wśród szkół pierwsze miejsce uzyska placówka, która zbierze największą liczbę punktów w stosunku do pełnoletnich uczniów-krwiodawców.

Akcja potrwa do 31 października. Organizatorami są: Stowarzyszenie „Aktywniejsi Razem”, Stowarzyszenie „Projekt Radomir”, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce, Rejonowa Rada Krwiodawstwa w Ostrołęce, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Ostrołęce. Patronat nad inicjatywą objęło Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.