Pomiń menu

Nie każmy ludziom żyć w skansenie

Nie każmy ludziom żyć w skansenie

Forum Sołtysów Gromada dziękuje radnym miejskim, którzy wzięli udział w objeździe dróg na terenach wiejskich gminy Węgorzewo. Na wycieczkę wybrało się pięciu radnych: Anna Bolik-Kun, Jolanta Świrkowicz, Lucyna Rojek, Marek Lipski i Andrzej Żebrowski oraz burmistrz Krzysztof Kołaszewski i jego zastępczyni Lidia Czerniewicz. Towarzyszył nam również pan Wiesław jako kierowca, a Gromadę reprezentowała Alicja Rymszewicz.

Wspólnie przejechaliśmy drogami w Kalu, Jeziorzynach, Kolonii Rybackiej, Kalskich Nowinach, Jakunowie, Wilkowie, Prynowie, Brzozowie, Węgielsztynie.
– Później moim zdaniem trochę bez sensu asfaltem do Radziej, by zobaczyć kawałek drogi w Łabapie i z powrotem do Węgorzewa asfaltem przez Harsz i Ogonki – stwierdza Alicja Rymszewicz. – Szkoda, że nie starczyło czasu na ważne drogi łączące miejscowości, np. Prynowo – Trygort, Guja – Karłowo czy Trygort – Węgielsztyn. W przyszłości będziemy chcieli mieć większy wpływ na przebieg trasy.

Wyjątkowo sucha wiosna i rozpoczęte prace równiarką nie pozwoliły ukazać wiejskiego klimatu w pełnej krasie, ale radni i tak dostrzegli problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy wsi na co dzień. – Nie każmy żyć ludziom w skansenie – podsumowała radna Anna Bolik-Kun. – Faktem jest, że problem przez lata jest pomijany. Dzieje się tak dlatego, że niewielka grupa osób mieszkająca przy danej drodze nie ma siły przebicia.

Ale od tego, by ten głos był słyszalny jest już nasze Forum Sołtysów Gromada. W planie mamy jeszcze zorganizowanie spotkania radni-sołtysi oraz kolejnej wycieczki, tym razem trasą wiejskich świetlic.