Pomiń menu

SZKOLENIA SOŁTYSÓW

SZKOLENIA SOŁTYSÓW

W dniu 11. kwietnia 2019 r. dwie kurpiowskie gminy zorganizowały szkolenie dla sołtysów.

Gmina Rzekuń i Gmina Lelis zaprosiła sołtysów nowej kadencji na szkolenie celem którego był wzrost kompetencji na piastowanym, ważnym stanowisku społecznym. Bo dzisiaj sołtys to lider, który dalej spełnia 3 podstawowe funkcje: łącznika, organizatora i administratora. Każde szkolenie przynosi korzyści i poprawia współpracę pomiędzy jednostką pomocniczą czyli sołectwem a urzędem gminy, gdyż poznajemy kompetencje każdego organu w strukturze administracyjnej. Sołtysi mogli poznać metody wykonywania swoich obowiązków zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Prowadzący szkolenie Dariusz Kraszewski – Zastępca Wójta Gminy Stanisławów z akcji Masz Głos omówił przede wszystkim takie tematy:
– Sołtys – rola, funkcja, zadania, uprawnienia i obowiązki sołtysa, sołtys jako animator, lider, mediator, zarządca i reprezentant wsi,
– Fundusz sołecki i jego dobre przykłady wykorzystania.


Inicjatorem szkolenia było stowarzyszenie „Projekt Radomir”, które na terenie gminy Rzekuń wspierał Tomasz Chrzanowski, sołtys Nowej Wsi Wschodniej.