Pomiń menu

Szkolimy się i wymieniamy doświadczenia

Zaproszenie na szkolenie, na którym omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne funkcjonowania sołectwa i sołtysa.

2. Sołtys i sołectwo w systemie samorządu terytorialnego – rola, kompetencje, zadania.

3. Fundusz sołecki – procedura i dobre praktyki.

4. Narzędzia działania sołtysa – wnioski, petycje, dostęp do informacji publicznej.

Zajęcia poprowadzi Dariusz Kraszewski – ekspert Fundacji im. Stefana Batorego

Gościem specjalnym będzie Alicja Rymszewicz – przedstawicielka węgorzewskiego Forum Sołtysów „Gromada”, która opowie o formie i sposobie działania sołtysów w gminie Węgorzewo, za które to działania Forum otrzymało nagrodę Super Samorząd 2018.

Termin: 12.04.2019 – piątek

Godzina 12.00

Miejsce: Sala nr 1 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

Przewidywany czas szkolenia – 3 godziny.

Kontakt:

Maciek Kordjak

603 123 625