Pomiń menu

Wiosna zaowocowała aktywnością

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” nabiera sił do wzmożonej aktywności.

W dniu 4 kwietnia nastąpiło podpisanie umów na kolejne projekty, które zostały napisane zimową porą, wygrane na przedwiośniu, a teraz ruszamy do działań, bo formalnościom stało się już zadość.

I tak w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury powstał projekt pt. „W tradycji siła”. W trakcie realizacji chcemy utrwalać nasze polskie, wiejskie tradycje m.in. takie jak: święto wianków, święto kiszenia kapusty, dożynkowy korowód, andrzejki i inne. Chcemy też pokazać obraz aktywnej mieszkanki naszej gminy na festynie Zochy Gospochy oraz popracować na warsztatach tanecznych, wokalnych i plastycznych.

W obecności Wójta Gminy Postomino Janusza Bojkowskiego oraz skarbnika gminy p. Doroty Bałukonis umowę o współpracy podpisały ze strony Stowarzyszenia „Razem lepiej” prezes Teresa Rysztak i wiceprezes Ewa Bylczyńska Safader.

W tym samym dniu nastąpiło też wręczenie w sklepie Tesco w Szczecinku symbolicznego czeku z Fundacji Tesco, za zdobycie II miejsca w programie „Decydujesz, pomagamy” na realizację projektu społecznego pn. „Nie święci garnki lepią”. Ten projekt zakłada, że seniorzy i osoby niepełnosprawne z naszej gminy poznają technikę lepienia w glinie, stworzą własną kolekcję mis i miseczek oraz innych wytworów, które pokażemy na wystawie. Zorganizowane też zostaną spotkania integracyjne i wycieczki dla uczestników warsztatów.

To jeszcze nie wszystko, bo aktualnie pracujemy jeszcze nad projektem „Zwykli, niezwykli – czyli ludzie z pasją z gminy Postomino”, na realizację którego środki pozyskaliśmy z Fundacji „Santander”. Planowana jest wyprawa do ciekawych miejsc, a finałem projektu będzie wystawa prac naszych pasjonatów, poznanie ich oraz stworzenie na Ich temat publikacji, w której pokażemy naszych „niezwykłych”.

Ale aktualnie największą wagę przykładamy do projektu „Młodzieżowy i senioralny” łyk samorządności” firmowanego przez Fundację Batorego w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos”, we współpracy ze szczecińskim stowarzyszeniem „POLITES”.

Projekt ten zakłada, że zarówno starsi jak i młodzi mieszkańcy naszej gminy nauczą się i poczują, co to jest ta samorządność. Odbyły się już spotkania szkoleniowe, wizyta w urzędzie gminy, spotkania z wójtem, a obecnie młodzież, czyli uczniowie klas VII SP Postomino oraz seniorzy przeprowadzają ankietę w celu zbadania potrzeb osób starszych w gminie Postomino. Wspólnie też przygotowują się do stworzenia parku – posadzenia drzew – na terenie wskazanym przez gminę. Ważnym też elementem tego projektu było złożenie przez Stowarzyszenie do biura nowo powstałej Rady Gminy wniosku o utworzenie Gminnej Rady Seniorów. Wniosek ten został przyjęty uchwałą i obecnie trwają prace radnych nad jej statutem.

Powołanie takiego organu dbającego o sprawy osób starszych (poprzez doradzanie, inicjowanie działań, konsultowanie) we współpracy z Wójtem Gminy byłoby wielkim sukcesem Rady Gminy i zwycięstwem demokracji. I miejmy nadzieję, że tak się stanie.

Podsumowując prezentację aktualnych działań trzeba tylko jeszcze dodać, że bardzo zaangażowaliśmy się w prace przy Polsko-Niemieckim Festiwalu Twórczości Amatorskiej, który odbędzie się 6 kwietnia w Postominie. Zaprezentujemy tam swe umiejętności plastyczne, taneczne i wokalne oraz poprowadzimy międzynarodowy polski taniec narodowy – polonez w wykonaniu seniorów, młodzieży i dzieci polsko-niemieckich.

A tymczasem wiosna puka do okienka, pewnie pora je umyć, ogródek skopać, kwiatki posadzić…….

Że też nam się chce. (?)

Teresa Rysztak