Pomiń menu

Nowi sołtysi zadbani dzięki Forum Sołtysów „Gromada”

Nowi sołtysi zadbani dzięki Forum Sołtysów „Gromada”

Sołtysi zrzeszeni w Gromadzie doskonale pamiętają niepewność i brak podstawowej wiedzy, która towarzyszy pierwszym miesiącom w pełnieniu tej społecznej funkcji. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą zorganizowania szkolenia oraz spaceru poznawczego po urzędzie z myślą głównie o nowo wybranych sołtysach.

17 kwietnia w świetlicy w Trygorcie odbyło się szkolenie prawnych podstaw funkcjonowania sołectw, funduszu sołeckiego, zasad korzystania z mienia gminnego itp. Było ono zorganizowane dzięki naszemu udziałowi w Akcji Masz Głos. Szkolił nas Karol Mojkowski, który w inspirujący sposób przybliżył trudną tematykę, przedstawiając ciekawe przykłady z polskich samorządów.

25 kwietnia miał miejsce spacer poznawczy po Urzędzie Miejskim w Węgorzewie. Było to spotkanie wprowadzające w tajniki poruszania się po urzędzie, skierowane głównie do nowo wybranych sołtysów, choć i „starym” nie zaszkodziło odświeżenie wiadomości. Podziękowania należą się burmistrzowi Krzysztofowi Kołaszewskiemu i wiceburmistrz Lidii Czerniewicz za organizację szkolenia oraz urzędnikom za miłe przyjęcie.🙂

Zdjęcie: Piotr Tymcio