Pomiń menu

Postomińska obywatelska młodzieżowo-senioralna debata

Postomińska obywatelska młodzieżowo-senioralna debata

Tradycyjnie w „Razem lepiej” podsumowanie obywatelskiego  projektu następuje podczas debaty. Postomińskie stowarzyszenie zakończyło formalnie realizację  działań pn. „Młodzieżowy i senioralny łyk samorządności”, którego celem było pobudzenie lub zwiększenie aktywności społecznej wśród tych grup. Formalnie, ponieważ aktywność trwa dalej, mimo zakończenia projektu.

W ramach tego projektu powołana została Gminna Rada Seniorów, natomiast młodzież spotkała się z dwukrotnie z wójtem Gminy, zwiedziła urząd gminy, wykonała analizę problemów w swoich wioskach i przeprowadziła ankietę wśród osób starszych  pn. „Badanie potrzeb starszych mieszkańców gminy Postomino”. To wszystko zostało ocenione i docenione. Stowarzyszenie składa podziękowania wszystkim zaangażowanym za wkład pracy wykonanej podczas projektu, a szczególne słowa skierowane zostały do: Wójta Gminy Postomino Janusza Bojkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Daniela Pakosa, dyrektorki Szkoły Podstawowej Danuty Strzelczyk, nauczycieli: Renaty Hazy i  Edyty Dubert. Ze strony stowarzyszenia bardzo zaangażowani byli: Teresa i Józef Rysztakowie, Ewa Bylczyńska – Safader, Czesława Przybyszewska, Bronisława i Jerzy Siwiukowie, Elżbieta Stefańska, Ludwika i Henryk Manuszewscy, Ryszard Michalak. Ze strony uczniów podziękowanie i nagrody otrzymali: Kaja Kalemba, Wiktoria Orłowska, Wiktoria Skóra, Aleksandra Czapla, Filip Sobczak,

Mateusz Sobczak i Kacper Dziewięcki. Niezwykle miłym akcentem ze strony wójta było przekazanie pożytecznych gadżetów promujących gminę, a wręczonych właśnie podczas tej uroczystości.

Debata to niezwykle ciekawa metoda pracy nauczycielskiej, ponieważ kształtuje w uczniach wielorakie umiejętności.   Pozwala Im dostrzec siłę i możliwości, jakie daje dialog i dyskusja, a co za tym idzie wykształca w nich postawy obywatelskie. Uczniowie zaczynają dostrzegać, że demokracja jest ustawicznym dialogiem społecznym i rozumieć, jak ważnym jest umiejętność wypowiadania własnego zdania, formułowania argumentów, a zarazem słuchania głosu innych.

Tematem tej debaty była „Aktywność społeczna w naszej gminie”. Przeprowadzona została metodą za/przeciw. Młodzież przerzucała się argumentami dotyczącymi nie tylko realizowanego projektu, ale także w sensie ogólnym: – jest wielka potrzeba dyskusji, – nie należy zadrażniać konfliktów, ale próbować je rozwiązać, – trzeba dążyć do współpracy pokoleniowej, robić to małymi kroczkami, nie wszyscy muszą być aktywni, dzielić się doświadczeniami. W podsumowaniu dyskusji podczas debaty został sprecyzowany piękny wniosek, że w zgodzie i współpracy mogą się zadziać tylko dobre rzeczy. Nikt tu nie straci, a zyskać można bardzo wiele.

Wójt Janusz Bojkowski bardzo pozytywnie odniósł się do projektu. Mimo pewnych potknięć i braku zaangażowania, stworzony został dobry klimat do pokoleniowej współpracy i to powinno pozytywnie zaowocować w przyszłości. Zachęcał młodych do zainteresowania się problemami swoich wiosek, do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. To, co czeka nas do wspólnego wykonania, to stworzenie parku (lub terenu zalesionego) za placem podożynkowym w Postominie. Planowane są kolejne spotkania seniorów z młodzieżą, ale to już pod koniec roku, ponieważ teraz czas wytężonej nauki u młodych, a seniorzy również zapracowani w ogródkach.

Są takie chwile, gdzie każdy musi wykonać to, co do niego należy. Pod koniec spotkania wszyscy zebrani mieli możliwość oddania swego głosu opowiadając się za aktywnością społeczną,  wyrażając swój sprzeciw lub wstrzymać się od głosu. Wyniki głosowania: za aktywnością – 40 osób, przeciw – 4, wstrzymało się 13.

Na zakończenie prezes Teresa Rysztak gorąco podziękowała wszystkim za udział w debacie i projekcie.