Pomiń menu

Spotkanie sołtysi – radni z inicjatywy Forum Sołtysów „Gromada”

Spotkanie sołtysi – radni z inicjatywy Forum Sołtysów „Gromada”

29 maja miało miejsce pierwsze spotkanie sołtysów z radnymi gminy Węgorzewo w obecnej kadencji. Udało się wygospodarować godzinkę czasu między spotkaniem burmistrza z sołtysami a sesją rady miejskiej. Czasu mało, ale przynajmniej frekwencja na najwyższym poziomie!

Zdążyliśmy się przedstawić sobie wskazując obszary, które są dla nas – sołtysów i radnych – najistotniejsze w naszej społecznej pracy i porozmawiać krótko o najważniejszym dla nas temacie – o drogach. Bardzo cieszy nas fakt, iż wielu radnych podkreśliło, że reprezentując dany okręg wyborczy, chcą pracować na rzecz całej gminy.

Przedstawiając możliwości zwiększenia środków w budżecie na utrzymanie dróg gminnych wskazaliśmy dwa rozwiązania: przekazywanie na ten cel 30% zwrotu z budżetu państwa od kwoty wydatkowanego funduszu soleckiego lub rozważenie likwidacji straży miejskiej. W wyniku dyskusji celowym okazało się podjęcie działań mających na celu zmianę sposobu funkcjonowania straży, m.in. zmianę godzin pracy czy też zwiększenie działań na obszarach wiejskich. Zostaliśmy poinformowani, że komisja gospodarcza pracuje nad przyjęciem innych, skuteczniejszych metod naprawy bieżącej dróg gruntowych niż dotychczasowe nawożenie żwirem. Cieszy nas coraz większe zrozumienie ze strony radnych problemu dróg wiejskich. 

W podsumowaniu spotkania usłyszeliśmy bardzo miłe słowa uznania dla naszej pracy na rzecz integracji mieszkańców wsi, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz umiejętności stworzenia tak zgranej grupy, jaką jest nasze Forum Sołtysów „Gromada”. Obie strony wykazują duże zainteresowanie kontynuacją takich spotkań, z dłuższym czasem na spokojną dyskusję. Możliwe, że kolejne spotkania będą odbywać się w poszczególnych świetlicach wiejskich.