Pomiń menu

Aktywne sołectwo Obierwia nagrodzone!

Aktywne sołectwo Obierwia nagrodzone!

Prezes stowarzyszenia „Projekt Radomir”, Robert Niedzwiecki, jest nie tylko aktywnym uczestnikiem akcji Masz Głos, ale też bardzo sprawnym w działaniu sołtysem z Mazowsza. Gmina Lelis i jej wójt Stefan Prusik postawili na sołectwo Obierwia, którego sołtysem jest Robert Niedzwiecki, zgłaszając je do konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Konkurs ma już w tym roku trzecią edycję.  Dobrze napisany wniosek i wiele aktywności sołectwa  Obierwia dały komisji konkursowej wiele argumentów, aby przyznać mu II miejsce.

W tegorocznej edycji konkursu brały udział 22 sołectwa, a pula nagród wyniosła 30 tys. złotych. Sołectwo Obierwia otrzymało kwotę 6000 zł, którą przeznaczy na swoje bieżące potrzeby. Nagrody wręczył marszałek Adam Struzik w dniu 29. sierpnia 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26. Symboliczną nagrodę w postaci czeku odebrał sołtys Robert Niedzwiecki, a towarzyszył mu radny gminy Lelis Kamil Stepnowski.