Pomiń menu

Pierwsze efekty monitoringu reklam wyborczych w Słupsku

Przed wyborami parlamentarnymi Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE podjęło się monitoringu reklam wyborczych w przestrzeni miejskiej w Słupsku. Są już efekty pierwszych działań! Tylko 13 września zostało namierzonych 13 banerów wyborczych, powieszonych bez uzyskania zgody Zarządu Infrastruktury Miejskiej.

Pierwsze starcie z nielegalną reklamą wyborczą w Słupsku okazało się przyjemną współpracą z samorządem. Pracownik z Zarządu Infrastruktury Miejskiej od razu sprawdzał, czy wszystkie banery, które są w przestrzeni miejskiej, pokrywają się z rejestrem zgłoszonych reklam; objechał też część miasta i spotkał się ze Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE, by omówić wyniki monitoringu. Zaledwie w godzinę zostało sprawdzone całe miasto.

Zgodnie z procedurami Pracownik ZIM nie tylko wezwał komitet odpowiadający za nielegalne banery do natychmiastowego usunięcia ich, ale także wszczął procedurę naliczenia opłat za nielegalne umieszczenie w przestrzeni miejskiej. Banery zostały rozwieszone 12.09.2019, a już 16.09 zniknęły.
Koszt dla komitetu w tym wypadku to 23,66 m2 powierzchni x 4 dni x 3 zł x 10 opłata karna = ok.  2800 zł – a mogło być tylko 280 zł…
Pismo do ZIM

Co ciekawe, na banerach wyborczych nie umieszczono informacji o finansowaniu, więc została powiadomiona także Policja o naruszeniu Ustawy z dn. 05.01.2011 r Kodeks Wyborczy Art. 109 § 2. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.  W związku z tym naruszeniem, zgodnie z Art. 496. ww. Ustawy Kto, w związku z wyborami, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego od którego pochodzą – podlega karze grzywny.

Niestety, poranek 16 września przyniósł kolejne, nielegalne banery wyborcze w Słupsku. Duże banery 200 cm x 100 cm pojawiły się w przestrzeni w liczbie 6 szt.  Tym razem współpraca z pracownikiem ZIM okazała się owocna. Nielegalne banery zostały udokumentowane fotograficznie i wszczęto postępowanie.

Wstępnie wyliczony szacunkowy koszt dla komitetu wyborczego to 12 m2 x 3 zł x 10 opłata karna = 360 zł dziennie.

Pismo do ZIM

Czekamy na decyzje w obu sprawach.