Pomiń menu

Przed wyborami Masz Głos w akcji!

Przed wyborami Masz Głos w akcji!

Oczekiwaliśmy startu tegorocznej edycji Masz Głos z niecierpliwością. A to dlatego, że nasze działania już się rozpoczęły. I to przy wsparciu samorządu!

W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi zdecydowaliśmy się podjąć monitoringu reklam wyborczych w przestrzeni miejskiej w Słupsku. Nasze pierwsze kroki skierowaliśmy do Miasta, by ustalić zasady takiej współpracy.
Spotkaliśmy się z Panem Wiceprezydentem Markiem Golińskim i przedstawiliśmy, jak wyglądał monitoring w 2015 i 2018 roku, ile miasto straciło w 2015 na nielegalnych reklamach, a ile zyskało w 2018 r. po naszych interwencjach. Wskazaliśmy też, że bylibyśmy bardziej skuteczni, gdyby wszystkie wnioski o zajęcie pasa ruchu drogowego pod reklamy wyborcze wpływały do nas niezwłocznie, a nie po 14 dniach w ramach odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Pan Prezydent potwierdził, że nasza inicjatywa jest jak najbardziej słuszna i potrzebna. Dostaliśmy zapewnienie, że będziemy dostawać skany wniosków bez zbędnej zwłoki i każdorazowych wniosków o dip., co również potwierdził już pisemnie Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Nasz monitoring działa teraz w pełni. Dostaliśmy już pierwsze skany wniosków i wydane decyzje w tej sprawie. Z czystym sumieniem możemy informować mieszkańców Słupska, że jeżeli widzą w przestrzeni miejskiej baner wyborczy, a nie ma o nim wzmianki na naszych stronach – to znaczy, że jest on nielegalny i należy natychmiast nas o tym powiadomić. Wtedy my zrobimy zgłoszenie do ZIM-u i Komitet Wyborczy nielegalnej reklamy zostanie obciążony dziesięciokrotnością opłaty.

Nasze pierwsze działania na rzecz przestrzeni miejskiej w ścisłej współpracy z samorządem w ramach Masz Głos w toku!

P.S. Ciekawostką jest informacja z wyborów samorządowych 2018 od lokalnych Komitetów Wyborczych, że po naszym monitoringu w 2015 r ograniczyli wieszanie banerów w przestrzeni publicznej z obawy o ewentualne błędy we wnioskach i kosztem wizerunkowym.
Efektem monitoringu była również znacznie mniejsza ilość reklam wyborczych w przestrzeni miejskiej.

Dla przypomnienia nasz raport z 2015 r.