Pomiń menu

Spotkanie w sprawie Funduszu Sołeckiego wsi Sieniawa Żarska

Spotkanie w sprawie Funduszu Sołeckiego wsi Sieniawa Żarska

W ostatnim czasie w Remizie Strażackiej w Sieniawie Żarskiej odbyło się pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności, zainicjowane przez Fundację Pięknolesie, uczestnika akcji Masz Głos. W trakcie spotkania rozmowy dotyczyły głównie Funduszu Sołeckiego, który wynosi ponad 40 tys. zł. Przedmiotem dyskusji były potrzeby lokalnej społeczności i propozycje, wnoszone przez sołtysa Krzysztofa Stefanowicza i Radę Sołecką.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Zespołu Jarzębina, Koła Gospodyń Wiejskich, Chóru Pięknolesie, Szkoły Podstawowej w Sieniawie ŻarskiejDelty Sieniawa ŻarskaOSP Sieniawa Żarska, a także Ksiądz Proboszcz Adam z miejscowej parafii. Wszyscy mają nadzieję, że przed wiejskim zebraniem i głosowaniem Funduszu, uda się jeszcze zorganizować minimum jedno takie spotkanie, a ideałem byłyby regularne spotkania, choćby raz na dwa miesiące.