Pomiń menu

O kolei w Lubsku

O kolei w Lubsku

Już 6 listopada 2019 r. Lubsko odwiedzi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - dr inż Ignacy Góra. Będzie gościł wraz ze swoim zastępcą - Radosławem Pacewiczem na zaproszenie Fundacji Kolejowa Stacja Lubsko Sommerfeld.

Będzie to wyjątkowe wydarzenie – pierwsza wizyta szefa urzędu centralnego nie tylko w Lubsku, ale w ogóle w woj. lubuskim.  W spotkaniu wezmą udział: Burmistrz Lubska – Janusz Dudojć, Starosta Żarski – Józef Radzion, Kazimierz Łatwiński – doradca wojewody lubuskiego ds.  gospodarki i infrastruktury kolejowo-drogowej oraz przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego z Zielonej Góry.

Jakie cel postawili przed spotkaniem organizatorzy? Przede wszystkim omówienie spraw związanych z możliwościami i szansami na modernizację linii kolejowej nr 275, tzw. Berlinki (dawnej magistrali kolejowej Berlin-Wrocław) oraz przywrócenie ruchu kolejowego w Lubsku; dziś miasto i gmina borykają się z problemem wykluczenia transportowego/komunikacyjnego. Będą też omawiane sprawy przejmowania przez ngo-sy obiektów pokolejowych (bocznic, magazynów, wież wodnych, dworców itd.) w związku ze zmianami w prawie i ustawie, które pozwalają na przejmowanie takich historycznych i zabytkowych obiektów m.in. na cele społeczne. Od niedawna mogą być one dostępne nie tylko na potrzeby samorządów, ale i organizacji pozarządowych.