Pomiń menu

Beton zamiast łąki – czy tak musi być?

Beton zamiast łąki – czy tak musi być?

Na naszych oczach znikają łąki na os. Bohaterów Września w Krakowie. W najbliższy poniedziałek 2 grudnia o 16:00 przyjdźcie do Magistratu (sala Portretowa), pl. Wszystkich Świętych, by zatrzymać plany postawienia bloków.

4 listopada na komisji planowania przestrzennego w UMK został przedstawiony wstępny projekt planu obejmującego tereny na północ od osiedli Bohaterów Września i Piastów wraz z rejonem ulic Powstańców, Dziekanowickiej i Morcinka. Uchwałę o jego tworzeniu podjęto w lutym 2018 r.

Kilka porządkujących informacji:
1. Plan jest planem inwestycyjnym – tak zadecydowano dawno temu. Dla mieszkańców osiedli BWiP oznacza to tyle, że będzie się budować.
2. 70% powierzchni ma pozostać terenem zielonym. To podobno jeden z najwyższych współczynników.
3. Będzie trzeci wyjazd z osiedla Bohaterów Września w jego górnej części!
4. Będzie połączenie ulicy Powstańców z ulicą Morcinka/Mistrzejowicką – tak jak oczekiwali tego mieszkańcy – poprzez drogę wzdłuż torów kolejowych”. (BWiP 5 listopada 2019).

Od kilkunastu dni jest wyłożony plan, który zdecyduje – w zasadzie na zawsze – jak będzie wyglądać otoczenie osiedla przez najbliższych kilkadziesiąt lat. Z tego powodu trzeba TERAZ usiąść do stołu, porozmawiać i dojść do mądrego kompromisu. Niestety nie wszyscy widzą w tym problem, koncentrując się jedynie na kwestii wyjazdu z osiedla, a nie zwracając uwagi na plan zabudowy łąk budynkami wielorodzinnymi, czyli – blokami. A przecież dokładnie to widać w koncepcji planu MPZP.

„Dziś decydujemy o przyszłości osiedla BW. Wybierzmy mądrze.”

Planom zabudowy osiedla czujnie przygląda się nieformalna grupa mieszkańców Bohaterów Września i Piastów, która od lat zajmuje się m.in. tematem wyjazdów ze swojego osiedla. Zrobiła badania ankietowe, przeprowadziła konsultacje społeczne. Z tych działań wyłonił się obraz, że mieszkańcy mają problem z wyjazdem z osiedla i dodatkowe są potrzebne. Wykazał to też jesienny remont nakładkowy, gdy drogowcy rozkopali naraz dwa istniejące wyjazdy. Mieszkańcy określili, w której części osiedla powinny znajdować się wyjazdy. Według 66,67% ankietowanych – po północnej stronie osiedla, a zdaniem 41,67% – w rejonie kościoła do ul. Piasta Kołodzieja, co znaczyłoby, że osoby te dopuszczają połączenie zarówno do ul. Piasta Kołodzieja, jak i do ul. Powstańców.

Najwięcej respondentów (75%) opowiedziało się za wyjazdem przy b. Intermarche (obecnie ALDI) i przedłużeniem ul. Obrońców Warszawy do ul. Srebrnych Orłów. Realizacja wyjazdu po stronie południowej – z uwagi na wygrodzenie parkingu przy bloku 3, bliskość plant Mistrzejowickich i placu zabaw – w chwili obecnej jest mocno problematyczna i – zdaniem grupy nieformalnej mieszkańców – nierealna.

Grupa nieformalna Bohaterów Września i Piastów nie zgadza się też z tezą prezentowaną przez niektórych fejsbukowiczów oraz radnego miejsca, że wyjazd po północnej stronie osiedla spowoduje ruch tranzytowy przez jej osiedle. Po przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego nie będzie się opłacało jechać po wąskiej osiedlowej uliczce z progami zwalniającymi, skoro będzie dostępna szersza ulica, umożliwiająca płynniejszy ruch.

Z pomocą wyszukiwarki Google’a grupa nieformalna dotarła do dokumentu: „Koncepcja programowo – przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)”, w którym są tabelki (s. 191) z szacunkami natężenia ruchu w 2020 i 15 lat później – w roku 2035. W przyszłym roku na ul. Piasta Kołodzieja (na odcinku Rondo Piastowskie – Urząd Skarbowy) ma on wynieść 18513 pojazdów na dobę. Jeżeli nic się nie zmieni, po 15 latach szacowany ruch wzrośnie do 26907 aut na dobę. Po realizacji planowanych inwestycji drogowych na odcinku Rondo Piastowskie – Urząd Skarbowy autorzy szacują ruch na 4699 pojazdów na dobę, a 15 lat później na 8617 pojazdów na dobę. Z tych danych jasno wynika, że ruch przy ul. Piasta Kołodzieja znacznie obniży się, a więc nie będzie ryzyka pojawienia się swoistego by-pass-u przez osiedle.

Wszystkie przytoczone dane pokazują, że wyjazd jest potrzebny, ale nie w formie trzech jezdni, która rozcinają łąkę, co proponują urzędnicy miejscy i projektanci w koncepcji MPZP. Mieszkańcom wystarczy jedna jezdnia, która ten wyjazd da, a czy będzie to do Piasta Kołodzieja czy do Powstańców, to już sprawa do ustalenia na etapie projektowania i konsultacji. Podczas rozmowy Grupy Nieformalnej w ZIKIT (wiosną 2019) była mowa o jezdni łączącej ul. Adama Próchnika z ul. Piasta Kołodzieja. I ta jedna jezdnia wystarczy.

Szkoda, że większość komentujący koncentruje się na sprawie wyjazdu, a zupełnie wydaje się nie dostrzegać tego, co na planie jest obok oznaczonego literkami „MW” – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – czyli BLOKI! Trzeba się koncentrować na tym, by zablokować budowę bloków na łąkach, a nie blokować drogę, którą i tak można zaprojektować inaczej.

Martwi brak całościowego myślenia, dlatego tak ważne jest spotkanie w najbliższy poniedziałek w Magistracie.

redakcja artykułu: Masz Głos