Pomiń menu

Eko-Sąsiedzi w akcji

Eko-Sąsiedzi w akcji

Zaczęło się od protestów przeciw budowie asfaltowni w pobliżu osiedli mieszkalnych w Gorzowie Wielkopolskim, pora na kontynuację działań.

W działania kontroli zagospodarowania przestrzennego w Gorzowie Wielkopolskim zaangażowani są Eko-Sąsiedzi. Jakie kroki już podjęli?

  • złożyli sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – czekają na decyzję;
  • złożyli odwołania od decyzji Wojewody Lubuskiego do Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. – czekają na rozprawy;
  • złożyli dokumentację i ekspertyzy potwierdzające negatywne oddziaływanie asfaltowni na środowisko – do Wydziału Środowiska UM w Gorzowie Wlkp. – czekają na decyzję;
  • złożylie wnioski o uznanie za stronę w postępowaniu – do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. – czekają na decyzje;
W planach m.in.: wystąpienie z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – aby w pobliżu nie było przemysłu; wniosek o postawienie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Walczaka – żeby ograniczyć hałas, zbadanie potrzeb społeczności lokalnej.
Dotychczasowa aktywność nasuwa Eko-Sąsiadom obserwacje, że wciąż niepopularne jest angażowanie się ludzi w sprawy, które ich dotyczą. Dlatego jest wyzwaniem, jak zainteresować mieszkańców współnym działaniem, a także jak roznać potrzeby społeczności lokalnej. Co i jak może później zrobić z uzyskaną wiedzą stowarzyszenie. Problemem pozostają też – jak zazwyczaj – drogi pozyskiwania pieniędzy na realizację celów stowarzyszania, oprócz tradycyjnie darowizn.
🌎