Pomiń menu

Forum Rad Seniorów w Kołobrzegu

Forum Rad Seniorów w Kołobrzegu

Przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów z Postomina wzięli udział w Forum Rad Seniorów do Kołobrzegu, które zorganizowała Pracowania Pozarządowa z Koszalina.

Radę Seniorów z Postomina reprezentowały: Teresa Rysztak, Krystyna Humińska i Ewa Bylczyńska-Safader (w zastępstwie za Bronisławę Siwiuk). Podczas Forum opowiedziały, co robią w swojej gminie na rzecz seniorów i o rozwoju aktywności społecznej. Wszystko to jest w Postominie ważne i doceniane.

Organizatora Forum reprezentowali w Kołobrzegu: Monika Widocka i Łukasz Cieśliński, którzy mimo młodego wieku, wiedzę o działaniach i możliwościach senioralnych mają w małym paluszku. Forum to takie miejsce i czas, gdzie oprócz potężnej dawki wiedzy o tym, co i jak można zrobić, jest też szansa na wymianę doświadczeń, na prezentację własnej organizacji. Uczestnicy mogą więc wzajemnie inspirować się.

To, co dobrego wykorzystali postominianie, to kolejny pomysł na działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos”. Wspólnie ze środowiskiem senioralnym oraz władzami Gminy Postomino i dyrekcją Szkoły Podstawowej w Postominie spróbują stworzyć „Gminę Przyjazną Seniorom”. W tym celu planują wzmocnienie Gminnej Rady Seniorów, przygotują Ogólnopolską Kartę Seniorów, zorganizują spotkania pt. „Bezpieczny senior” oraz wspólnie z wójtem i radnymi przeprowadzą w miejscowej szkole podstawowej lekcje o  demokracji.

Dotychczasowe działania Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” we współpracy z Radą Gminy, wójtem i Szkołą zaowocowały niezwykłym wyróżnieniem w 2019 r. – tytułem „Super Samorząd”. Teraz Stowarzyszenie sięga jeszcze wyżej – przecież „Mamy Głos” i „Razem lepiej” – mówi Teresa Rysztak.