Pomiń menu

Lepiej dawać, a nie brać

Lepiej dawać, a nie brać

4 listopada 2019 r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole odbyło się spotkanie organizacyjne Lokalnego Centrum Wolontariatu, które działa przy stowarzyszeniu Przyjaciele Świętego Mikołaja od czerwca 2019 r.

W spotkaniu uczestniczyły: Dagny Łaniecka i Aneta Baczyńska z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych z Poznania, Aneta Brdyś – koordynatorka Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz koordynatorki Szkolnych Klubów Wolontariatu z Koła i powiatu kolskiego: Małgorzata Mruk, Elżbieta Kalinowska – Liceum Ogólnokształcące w Kole, Krystyna Ciesielska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole, Katarzyna Królikowska, Patrycja Malczyk – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole, Joanna Szkudelska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole, Aneta Augustyniak – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Współpraca Lokalnego Centrum Wolontariatu z WRKZOP z Poznania zaowocowała pozyskaniem funduszy na organizację Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada na 5 grudnia; w tym roku gospodarzem będzie Liceum Ogólnokształcące w Kole. Jeszcze na listopad udało się zaplanować warsztaty kompetencyjne i promujące wolontariat oraz włączyć naszych wolontariuszy do ogólnopolskiego programu Korpusu Solidarności.