Pomiń menu

Nasz głos w Miłoradzu

Nasz głos w Miłoradzu

Wizytą w Urzędzie Gminy uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu rozpoczęli swoją aktywność w tej edycji akcji Masz Głos. Zaprezentowali swój pomysł na zmiany w najbliższej okolicy.

Uczniowie: Natalia, Wiktoria, Marysia G., Martyna, Julia, Daria, Marysia M., Paulina, Oskar spotkali się z wójtem – Arkadiuszem Skorkiem, dyrektorem Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu – Wojciechem Barnatem, aby zaprezentować założenia przedsięwzięcia ,,Spacery z włodarzami gminy’’. To plan cyklicznych spotkań młodzieży z przedstawicielami samorządu lokalnego w poszczególnych miejscowościach gminy.

„W czasie przechadzki albo nawet joggingu pragniemy porozmawiać o potrzebach młodych mieszkańców, mocnych i słabych stronach sołectwa. Dodaliśmy, że finalnie chcielibyśmy wziąć udział w sesji Rady Gminy, na której moglibyśmy podsumować nasze działania; wyartykułować wnioski i spostrzeżenia”, mówią inicjatorzy spotkania. Ich cichym marzeniem jest zainstalowanie w Miłoradzu (np. przy Urzędzie Gminy) ławeczki ,,dobrych spotkań’’, która byłaby symboliczną pamiątką tego przedsięwzięcia. Na grawerunku uczestnicy i włodarze odcisnęliby swoje palce. Mogłaby ona służyć później wszystkim mieszkańcom.

Wójt gminy z dużym entuzjazmem przychylił się do inicjatywy młodzieży, zadeklarował wsparcie oraz objęcie akcji swoim patronatem.