Pomiń menu

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielem WOES

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielem WOES

Stowarzyszenie Przyjaciele Świętego Mikołaja 5 listopada 2019 r. podpisało umowę O Świadczeniu Usług dla Podmiotu Ekonomii Społecznej przez Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej.

Przedmiotem umowy jest świadczenie wsparcia i usług dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zgodnym z założeniami i zapisami projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie otrzyma od WOES wsparcie prawne, szkoleniowe, zindywidualizowane usługi marketingowe i mentoringowe.

Inicjatorki spotkania, panie: Małgorzata Kubiak, Marzena Bagińska, Alicja Potocka, Aneta Brdyś, planują propagować wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole ideę ekonomii społecznej oraz założenie przy stowarzyszeniu kooperatywy uczniowskiej.