Pomiń menu

Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy

Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy

27 listopada odbyły się kompetencyjne warsztaty dla wolontariuszy współpracujących z Lokalnym Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Przyjaciele Świętego Mikołaja.

Warsztaty były finansowane z programu Korpusu Solidarności i realizowane wspólnie z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. Spotkanie poprowadziła Adrianna Brzoska z zakresu Kultury Głuchych i podstaw języka migowego. Podczas zajęć młodzież ze Szkolnych Klubów Wolontariatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole, Liceum Ogólnokształcącym w Kole, Zespole Szkól Technicznych w Kole, Bursy Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu dowiedziała się o życiu osób głuchych na co dzień, ich doświadczeniach w relacjach z osobami słyszącymi, o sposobach radzenia sobie z napotkanymi trudnościami w komunikacji. Po części teoretycznej wolontariusze poznali kilka podstawowych gestów języka migowego, które pozwoliły im wspólnie „wymigać” refren znanej piosenki Niebiesko-Czarnych „Niedziela będzie dla nas”.

Program Korpusu solidarności to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystająca z jego świadczeń. Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma podnieść rangę działań wolontariackich, wzbudzić zainteresowanie wolontariatem oraz zachęcić młodzieży do zaangażowania w taką działalność.

Następne warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy przy Lokalnym Centrum Wolontariatu w Kole już w grudniu.