Pomiń menu

Wolontariat programowo w Żywcu i na Żywiecczyźnie

Wolontariat programowo w Żywcu i na Żywiecczyźnie

Jest zmiana na linii współpracy Miasta (gminy) Żywiec z organizacjami pozarządowymi. To efekt starań Stowarzyszenia Paramus.

Efektem działań Stowarzyszenia Paramus w ostatnim czasie jest zapisanie wolontariatu jako ważnego punktu współpracy Miasta Żywiec z organizacjami pozarządowymi. To pierwszy krok w kierunku promocji idei aktywności non-profit, która staje się niezwykle ważna w przestrzeni społecznej. Dzięki takiemu zapisowi ngo-sy na Żywiecczyźnie mogą w swoich działaniach korzystać ze wsparcia samorządu. Jest nadzieja, że dzięki temu uda się zwrócić większą uwagę na rozwój wolontariatu w regionie.