Pomiń menu

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 r. Ma przypominać o wartości pracy wolontariuszy na całym świecie i zaangażowaniu ich czasu oraz umiejętności w rozwój gospodarczy, społeczny.

Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspierania organizacji pożytku publicznego.

Wolontariusze współpracujący z Lokalnym Centrum Wolontariatu przy stowarzyszeniu Przyjaciele Świętego Mikołaja na co dzień wspierają swoich rówieśników w nauce, aktywnie włączają się w akcje na rzecz miasta i powiatu, wspierają organizacje pozarządowe pomagające chorym dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami.

5 grudnia, w dniu święta wolontariuszy, stowarzyszenie Przyjaciele Świętego Mikołaja zorganizowało w gościnnych progach Liceum Ogólnokształcącego w Kole imprezę promującą wolontariat długoterminowy i integrującą wolontariuszy współpracujących z Lokalnym Centrum Wolontariatu.

Uczestnicząca w wydarzeniu młodzież aktywnie spędziła czas budując „wieżę współpracy”, układając puzzle, opowiadając intrygujące historie, tańcząc i śpiewając. Poszczególne koła wolontariatu prezentowały na forum przygotowane wcześniej gazetki ścienne opowiadające o pracy wolontariuszy.

Lokalne Centrum Wolontariatu, którego koordynatorem jest pani Aneta Brdyś zajmuje się promowaniem idei wolontariatu, organizuje warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy, koordynuje programy oraz udział w kampaniach społecznych, szkoli koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariatu, integruje i wspiera wolontariuszy. Obchody Dnia Wolontariusza zostały sfinansowane z programu Korpusu Solidarności przy współpracy z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych.

W wydarzeniu wzięły udział Szkolne Koła Wolontariatu z Bursy Szkolnej w Kole, Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Liceum Ogólnokształcącego w Kole, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.