Pomiń menu

Seminarium na podsumowanie projektu

Seminarium na podsumowanie projektu

11 grudnia w Kordowie pod Ostrołęką (w Sali Bankietowej „Arkadia”) odbyło się seminarium podsumowujące realizację zadania publicznego "Forum Inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno-Wschodniego".

Projekt zrealizowali: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce oraz Stowarzyszeniem „Projekt Radomir”. W programie seminarium nie zabrakło prezentacji o naszej grupie partnerskiej, czyli o Forum Inicjatyw Społecznych /powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka/, które ciągle rozwija się, a czego przykładem jest właśnie razem zrealizowany projekt. Robert Niedzwiecki przedstawił uczestnikom dotychczasowe działania Forum, opowiedział o doskonałej współpracy, sprawnej wymianie informacji, wiedzy, pomocy i wsparciu dla NGO oraz samotnych liderów.

Celem seminarium było omówienie raportu z działań badawczych o sytuacji i potrzebach organizacji pozarządowych na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”, LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz miasta Ostrołęki. Podstawą raportu były analizy, warsztaty badawcze i wywiady indywidualne z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania było też miejsce na rekomendacje, które pomogą planować lepsze i bardziej skuteczne działania wspierające lokalne organizacje pozarządowe.

Diagnoza pokazała, że formalnych i nieformalnych liderów z pomysłami, charyzmą i zapałem nie brakuje. Warto ich wspierać! Warto też kształcić kadry NGO w zakresie roli, jaką mogą odgrywać w lokalnym i regionalnym środowisku, i jak może wyglądać ich dialog z samorządami. Warto również pomyśleć o stworzeniu lub zainicjowaniu przez samorządy ciała doradczego składającego się z osób działających aktywnych i rozpoznawalnych, by wzmocnić wizerunek sektora i jego rolę w społeczności.

Raport przedstawiły Anna Czyżewska i Martyna Studzińska z Federacji Mazowia. Salę wypełnili przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym licznie z KGW oraz przedstawiciele samorządów z regionu objętego badaniem. Tak więc było badanie, czas na lepsze wspólne działanie..!