Pomiń menu

Spotkanie opłatkowe we Wszedzieniu

Już od kilku lat wspólnie spotykają się członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” ze społecznością lokalną Wszedzienia. To tradycja, a w tradycji siła. Tak też było i w tym roku.

Sołtys Wszedzienia – Maria Lech Szajner, wspólnie z Radą Sołecką i przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich – przy dużym wsparciu miejscowej świetliczanki p. Agnieszki i jej podopiecznych – przygotowali piękny wystrój sali oraz pyszny słodki poczęstunek. Tradycyjnie i bezapelacyjnie najpyszniejszą zupę grzybową uwarzyła pani Basia Kołodziejska. Członkowie Stowarzyszenia – każdy z daniem wigilijnym – zadbali o świąteczny nastrój, wspólne śpiewanie kolęd. Młodzież postarała się o okolicznościowe wiersze, a także drobne upominki – świeczniki. Każdy dał coś od siebie na wspólny stół.

Przy miłym spotkaniu był czas na trochę wspomnień z młodości i z czasów wojennych. Klimat życzliwości i serdeczności sprzyjał dzieleniu się dobrym słowem, a przede wszystkim – opłatkiem. Nawet wspólne sprzątanie było okazją do podzielenia czy to radością, czy też smuteczkiem. Dbajmy o dobre relacje z innymi. Wychodźmy z domu, gdy coś się dzieje blisko. Bądźmy razem w ten świąteczny czas.

tekst: Teresa Rysztak