Pomiń menu

Zainspirowani w Falentach

Zainspirowani w Falentach

W ramach tegorocznej akcji Masz Głos Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” realizuje projekt „Gmina przyjazna seniorom”. Zakłada on współpracę (choć nie tylko na teraz) z Wójtem Gminy Januszem Bojkowskim, Radą Seniorów Gminy Postomino oraz z miejscową Szkołą Podstawową.

Przypominamy – z wrodzoną skromnością – że w 2019 r. wspólnie zdobyliśmy niezwykle zaszczytne miano „Super Samorząd” i ten tytuł zobowiązuje nas do sięgania po coraz nowsze, wspólne, wyzwania. Prezes Stowarzyszenia – Teresa Rysztak, a zarazem przewodnicząca Rady Seniorów – wspólnie z innymi działaczami społecznymi aktywnie poszukuje wzorców i metod aktywizowania społeczności senioralnej, by lepiej służyć środowisku osób starszych.

Niedawne ogólnopolskie spotkanie organizacji pozarządowych w Falentach k. Warszawy, którego organizatorem była Fundacja im. Stefana Batorego, zainspirowało i pokazało dobre, sprawdzone praktyki działalności społecznej. Stowarzyszenie „Razem lepiej” nie ma w pobliżu organizacji, która realizowałaby projekt z akcją Masz Głos, więc szuka wzorców w dalszej okolicy. Spotkanie w Falentach dało dużą dawkę wiedzy o budowaniu współpracy lokalnej.

Członkowie stowarzyszenia wyrazili dobrą wolę do współpracy, a zarazem chęć inicjowania lokalnych spotkań seniorów, by wspólnie wypracować gminną politykę senioralną.

Zapraszamy wszystkie osoby, które mają chęć, zdrowie i trochę czasu do włączenia się w spotkania wiejskie. Planujemy poprowadzić spacery badawcze, by poszukać miejsc, które mogą stanowić problem dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Chcemy, by wspólnie z Wójtem Gminy i Radą Gminy określić, co można zrobić dobrego dla naszej małej ojczyzny. Wkrótce zaproszenia zostaną wysłane.

tekst: Teresa Rysztak