Pomiń menu

Gotowe do akcji!

Gotowe do akcji!

W myśl zasady, że działanie lokalne najlepiej zacząć od diagnozy społecznej, wkrótce wyruszamy w teren, aby badać potrzeby naszych mieszkańców!

Ankietę diagnostyczną mamy już gotową. Jej celem jest:

  • uzyskanie informacji na temat potrzeb mieszkańców Kuraszewa w zakresie działań kulturalnych,
  • poznanie i rozwijanie potencjału kulturotwórczego mieszkańców,
  • aktywizacja społeczności lokalnej – obudzenie w mieszkańcach potrzeby uczestniczenia w życiu kulturalnym naszej wsi i gminy Czyże,
  • promowanie działań społeczności lokalnej,
  • poszerzenie obszaru działania Koła Gospodyń Wiejskich „Kuraszanki” przez dotarcie do większego grona odbiorców, szczególnie do tych niezaangażowanych w działalność kulturalną w regionie.

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, zarząd KGW „Kuraszanki” odwiedzi mieszkańców w domach, rozdając, a później odbierając ankiety w dogodnym dla każdego terminie. Pracujemy pod hasłem: „Nie ma złych pomysłów – jedynie realizacja niektórych zajmuje więcej czasu” 😉. Podliczeniem głosów zajmie się komisja złożona z mieszkańców. Przewidywany termin zakończenia ankiety to początek lutego.