Pomiń menu

Pomnik Powstańców Warszawy

Pomnik Powstańców Warszawy

Już w tym tygodniu - 9 stycznia - odbędzie się spotkanie ws. renowacji pomnika, zainicjowane przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE. W agendzie: wypracowanie ostatecznego kształtu renowacji pomnika i zbudowanie zespołu roboczego do przygotowania wniosku.

W Słupsku jest pomnik poświęcony Powstańcom Warszawy. Pierwszy pomnik był prowizoryczny i odsłonięto go w sierpniu 1945 roku, chowając w pobliżu ekshumowanych z Lasku Południowego więźniów przymusowych. Poświęcił go ks. Zieja, a przy odsłonięciu przemawiał Jan Kraciuk, pełnomocnik rządu na obwód Słupski.

Pomnik trwały zbudowano dopiero z inicjatywy ks. Ziei; autorem był warszawski rzeźbiarz Jan Małeta. Odsłonięto go w 1946 roku.  Było to pierwszy i przez bardzo długi czas jedyny pomnik powstańców warszawskich w Polsce.

W 2015 r. dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE, we współpracy z Urzędem Miejskim w Słupsku, pozyskano środki na renowację z WUOZ, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

  1. Zakres prac konserwatorskich
  2. Dokumentacja powykonawcza

Niestety, po czterech latach pomnik znów potrzebuje renowacji (opinia WUOZ)

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, mając możliwość uzyskania środków na jego renowację z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zainicjowało spotkanie na temat renowacji, w którym udział już zapowiedzieli: Prezydent Miasta Słupska, dziewięcioro radnych Rady Miejskiej w Słupsku, Kierownik Słupskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dyrektorzy i pracownicy merytoryczni Wydziałów Urzędu Miejskiego (Wydział Zarządzania Funduszami oraz Wydział Współpracy i Promocji), środowiska kombatanckie, słupscy historycy i media. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta.

Szczegóły spotkania i obecny stan pomnika można sprawdzić na stronie stowarzyszenia.