Pomiń menu

Wolontariat coraz ważniejszy

Wolontariat coraz ważniejszy

Kolejna grupa młodzieży – mieszkańców Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku ukończyła szkolenie wolontariuszy.

W szkoleniu I stopnia wzięło udział 25 osób, które zgłosiły chęć pracy w Kole Caritas  i Klubie Ośmiu  w Internacie ZSHE w Białymstoku. Są to uczniowie klas pierwszych szkół średnich. W szkoleniu II stopnia, które doskonaliło umiejętności niezbędne w pracy wolontarystycznej, uczestniczyły osoby, którzy już w ubiegłym roku zaangażowały się w wolontariat i zebrały doświadczenie w tego rodzaju pracy. Szkolenia przeprowadziła Anna Pawłowska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Mamy nadzieję, że wszyscy nowi wolontariusze z chęcią i pomysłami włączą się w prace Koła.