Pomiń menu

Aktywni i niezależni

Aktywni i niezależni

Stowarzyszenie Przyjaciele Świętego Mikołaja współpracowało z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej w projekcie "Aktywni i niezależni - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim w latach 2016-2019.

Efektem współpracy było między innymi utworzenie przy stowarzyszeniu Lokalnego Centrum Wolontariatu, wspierającego Szkolne Koła Wolontariatu z miasta Koła i powiatu kolskiego. Podsumowaniem projektu jest publikacja, w której zawarte są między innymi nasze działania zmierzające do wprowadzenia zmian w lokalnych społecznościach, których adresatami są osoby z niepełnosprawnościami. Dziękujemy z miłą i wartościową pamiątkę.