Pomiń menu

Bądź bezpieczna na wsi!

Bądź bezpieczna na wsi!

Radomir ruszył z kopyta! W sobotę było szkolenie dla sołtysów, a już w poniedziałek otwarcie kursu profilaktyczno-edukacyjnego "Bądź Bezpieczna na Wsi".

Bezpieczeństwo to ważna sprawa, a bezpieczeństwo kobiet przede wszystkim. Dlatego w poniedziałek 10 lutego w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie rozpoczął się bezpłatny kurs profilaktyczno-edukacyjny „Bądź Bezpieczna na Wsi”. Podczas oficjalnego powitania uczestniczek zostali przedstawieni partnerzy przedsięwzięcia. A są to: – Starosta Ostrołęcki Powiat Ostrołęcki, Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik, Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policja Ostrołęka,
– Piotr Trzciński Służba więzienna, Grupa Ratownicza Nadzieja Ostrołęka, Lasy państwowe – Nadleśnictwo Ostrołęka, KRUS – Placówka Terenowa w Ostrołęce, OSP Lelis, OKKK – Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin, Gladiator Ostrołęka, PAC Boxing Gym Lelis , UKS Atleta Ostrołęka, WORD Ostrołęka, Ubezpieczenia Sikorscy s.c. – Oddział Grupy ERGO Hestia, Dietetyk mgr Milena Romanik-Ciszkowska, U Tereski – Wyrób i Sprzedaż Wędlin Metodą Tradycyjną.

Głównym celem kursu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i poza nim, budowanie postawy asertywnej, pewności siebie. Na zajęciach, które potrwają do 4 kwietnia 2020 r, uczestniczki poznają m.in. techniki samoobrony, nauczą się udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań podczas codziennych prac w gospodarstwie domowym (rolnym), ponadto poznają zasady zdrowego odżywiania.

Celem dodatkowym jest przekazanie wiedzy na temat możliwości ochrony i pomocy prawnej oraz psychologicznej. Podczas prowadzonych zajęć uczestniczki poznają techniki samoobrony, poprawią swoją kondycję fizyczną, nauczą się techniki udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań podczas codziennych prac w gospodarstwie domowym (rolnym) lub podczas pobytu w pobliskich lasach, ponadto poznają zasady zdrowego odżywiania. Kolejnym elementem prowadzonych zajęć będzie zapoznanie uczestniczek z procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie oraz zagrożeniami w sieci.

Na pierwszą wiejską edycję zgłosiło się 18 osób. Kurs otworzyli: Robert Niedzwiecki, prezes stowarzyszenia Projekt Radomir, i Katarzyna Głowacka, przewodnicząca KGW Borówki z Lelisa.

Projekt jest efektem współpracy Radomira z Kołem Gospodyń Wiejskich z Lelisa, które na co dzień trenują karate.
Organizatorami kursu są: Stowarzyszenie Projekt Radomir, KGW Borówki w Lelisie, wójt gminy Lelis Stefan Prusik, Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Natomiast patronat honorowy pełni Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.