Pomiń menu

Czas na organizacje pozarządowe w Węgorzewie!

Czas na organizacje pozarządowe w Węgorzewie!

"Jak współpracować z samorządem" tłumaczyła Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab podczas bezpłatnego szkolenia dla lokalnych organizacji pozarządowych. W Węgorzewskim Centrum Kultury zorganizowało je Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich. Szkoda tylko, że zabrakło przedstawicieli samorządu terytorialnego, gdyż padło wiele ważnych wniosków. Jak daleko nam do ideałów modelu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, okazało się podczas prostego ćwiczenia, które na zasadzie tak/nie określało standardy współpracy w trzech obszarach: współpracy finansowej, pozafinansowej i konsultowania lokalnego prawa z ngo. Okazuje się, że największe braki mamy w obszarze konsultacji – spośród kilkunastu pytań tylko na dwa można było udzielić twierdzącej odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia wskazali potrzebę częstszych spotkań, aby lepiej poznać swoje działania, zasoby, potrzeby, podejmować wspólne inicjatywy. Spotkanie sieciujące zaplanowano na marzec.

Dla organizatora szkolenia – Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort – to już kolejny udział w Akcji Masz Głos. – W poprzednich dwóch edycjach działałam z sołtysami zrzeszonymi w Forum Sołtysów „Gromada” – mówi Alicja Rymszewicz, uczestniczka akcji. Oprócz spektakularnych sukcesów w postaci dwóch nagród Super Samorząd udało nam się zwiększyć kwoty środków finansowych przeznaczanych w gminie na remonty dróg wiejskich oraz wprowadzić uchwałę o inicjatywie lokalnej.

Tym razem celem akcji jest podniesienie wiedzy wśród organizacji społecznych na temat różnych form współpracy z samorządem terytorialnym oraz integracja środowiska pozarządowego.