Pomiń menu

Fundusz sołecki uratowany!

Fundusz sołecki uratowany!

W  lutym w gminie Lelis pojawił się projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy pieniędzy na fundusz sołecki w 2021 r. Z automatu pojawił się również taki punkt w porządku obrad sesji rady gminy.

Na reakcję aktywnych sołtysów nie trzeba było długo czekać. Sołtys Aleksandrowa, zarazem radny gminy Lelis, zmotywował sołtysów do zorganizowanej akcji zbierania podpisów mieszkańców. W wyniku działań, także medialnych, do Rady Gminy oraz Przewodniczącego wpłynęło łącznie aż 11 pism (wniosków, uchwał zebrań wiejskich, listów), które wnosiły o odrzucenie projektu uchwały likwidującego fundusz sołecki.

Kto konkretnie podjął działania? Sołtysi i mieszkańcy wsi: Aleksandrowo, Białobiel, Długi Kąt, Gąski, Gibałka, Łodziska, Olszewka, Obierwia, Szkwa. Łącznie zebrano 5️⃣2️⃣0️⃣ podpisów. Piękną inicjatywą wykazało się Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Płockiego, pisząc list intencyjny w tej sprawie. Do tej pory niektórzy radni nie są w stanie pojąć „skąd” i „po co” taka „ingerencja”.

Presja spowodowała, że projekt szkodliwej uchwały został zdjęty jednogłośnie z porządku obrad w dniu sesji. Jednak z porządku zdjęto również punkt 18 o brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. Uchwała o inicjatywie lokalnej miała być formą „zamiennika” za fundusz sołecki, niestety. Jednak nasze działania skupią się teraz właśnie na edukacji w tym temacie, bo brak jest podstawowej wiedzy o możliwościach tego narzędzia do aktywizowania mieszkańców.

Kamil Stepnowski to także członek stowarzyszenia Projekt Radomir i były uczestnik akcji Masz Głos. Zdobyta wiedza pomaga mu w działaniach na rzecz mieszkańców całej gminy Lelis. Swoje wszystkie działania opisuje na stronie internetowej oraz na FB: