Pomiń menu

Masz Głos w czasie pandemii

Masz Głos w czasie pandemii

Nie takie działania planowaliśmy, ale cieszymy się, że w godzinie próby możemy objąć opieką tych najbardziej zagrożonych wykluczeniem.

Taki bieżący przykład działania uczestnika akcji Masz Głos pokazujące, że współpraca różnych podmiotów daje wspaniałe efekty.

Miasto Poznań nie zostawia najbardziej potrzebujących bez pomocy. We współpracy ze Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski MOPR Poznań oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów przeprowadziliśmy wizytę monitorującą i profilaktyczną na koczowisku Romów przy Lechickiej w Poznaniu. Przekazaliśmy materiały informacyjne. Wszyskim mieszkańcy koczowiska została zmierzona temperatura, przeprowadziliśmy też akcję edukacyjną oraz wywiady ukierunkowane na występowanie zagrożenia Covid-19.\

Działanie finansuje Miasto Poznań w ramach środków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Nasze wizyty będę odbywały się regularnie co najmniej do 8 kwietnia. Jeśli będzie taka potrzeba, a rozwój sytuacji wskazuje, że na raczej na pewno, podejmiemy starania, by je kontynuować.