Pomiń menu

Sołecka strategia rozwoju

Sołecka strategia rozwoju

Epidemia zawiesiła we wsi Pawłoszewo na Dolnym Śląsku przygtowowania wspólnego miejsca dla mieszkanek i mieszkańców. Udało się jednak wpisać jego projekt do sołeckiej strategii rozwoju.

Na początku marca – w ramach akcji Masz Głos – mieszkańcy wsi rozpoczęli pracę nad dokumentem strategicznym – „Sołecką strategią rozwoju Sołectwa Pawłoszewo”. Odbyły się warsztaty prowadzone przez moderatorów grup Odnowy Wsi województwa dolnośląskiego. Moderatorzy pomogli opisać mieszkańcom walory sołectwa, wskazać mocne, ale także słabe strony. Ogromna potrzeba zorganizowania miejsca wspólnego we wsi Pawłoszewo, która jest celem naszego projektu w akcji Masz Głos, została wpisana w sołecką strategię rozwoju.

Wokół tego celu będziemy skupiać wszystkie nasze działania.  Na razie planowane spotkanie władz gminy, urzędników KOWR, mające na celu wypracowanie możliwości przekazania działki gminnej lub skarbu państwa na cele sołeckie, zostało przełożone na późniejszy termin. Skupiamy się teraz na wzajemnej, sąsiedzkiej pomocy osobom potrzebującym w czasie trwającej pandemii. Wspólne działania w ramach akcji Masz Głos dały nam na teraz więcej społecznego zapału i empatii. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.