Pomiń menu

W sprawie wolontariatu

W sprawie wolontariatu

Choć wymagało to czasu i konsekwencji, warto było aktywnie konsultować program współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi. Efekty już są!

W czerwcu 2019 r. – po rocznych przygotowaniach, szkoleniach i spotkaniach organizacyjnych – powstało przy naszym stowarzyszeniu Lokalne Centrum Wolontariatu. Niestety, nie mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe władz lokalnych, ponieważ wolontariat w obecnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi pojawiał się tylko w postaci zbiórek żywności.

W październiku i listopadzie 2019 r. bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach Projektu „Program współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. W efekcie w Priorytetowych Zadaniach Publicznych po raz pierwszy pojawił sie punkt: Promocja i organizacja wolontariatu.

Teraz organizacje pozarządowe w naszej gminie mogą składać wnioski na realizację zadań z zakresu działalności zadań publicznych na organizowanie wydarzeń oraz szkoleń poszerzających wiedzę oraz wzmacniających umiejętności z zakresu wolontariatu, udzielania pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej szkołom w procesie zakładania grup wolontariackich, organizację wydarzeń promujących wolontariat.

Nasze stowarzyszenie złożyło wniosek i pozyskało fundusze drogą konkursu na organizację Gali Wolontariatu, promującej ideę wolontariatu oraz aktywnych wolontariuszy, zaplanowaną na czerwiec 2020 r.