Pomiń menu

Podwieczorek ngo online

Podwieczorek ngo online

Forum Inicjatyw Społecznych (powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka) uczestniczyło w pierwszym podwieczorku pozarządowym online - z udziałem Daniela Prędkopowicza, zorganizowanym 6 kwietnia przez MOWES.

Kontakt i współpraca są w obecnej sytuacji szczególnie ważne, bo pomagają szybko i mądrze reagować na potrzeby społeczne. Pandemia koronawirusa i masowa kwarantanna zmuszają do komunikacji zdalnej. Wszyscy stoimy przed wielkim, nieznanym wyzwaniem. Musimy zastanowić się, jak zaplanować działania, które mają się odbyć za kilka miesięcy i gdy przyszłość jest niepewna. Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze stan epidemii. Na pewno wszystko to odbije się i wpłynie na funkcjonowanie lokalnych organizacji, realizację inicjatyw oddolnych, uczestnictwo w planowanych projektach. Ważne jest teraz przeciwdziałanie różnym negatywnym skutkom epidemii i znalezienie narzędzi motywujących lokalne społeczności do działania.

Nasze spotkanie, jak to bywa za pierwszym razem, było bardziej sprawdzianem naszych umiejętności i sprzętu. Przedstawiciele organizacji, którzy nawiązali kontakt, podzielili się doświadczeniami w zmaganiu z aktualną sytuacją, potrzebami organizacji w tym trudnym czasie. Animator Łukasz Wachowski omówił ogłoszone formy rządowego wsparcie dla organizacji oraz przedstawił aktualne oferty konkursowe.

Każda forma kontaktu jest dobra i motywująca do naszych dalszych działań. Kolejne miłe spotkanie w sieci w dniu 4 maja o godz. 18.00.

tekst: Stowarzyszenie „Projekt Radomir”, red.: MG