Pomiń menu

Mobilny punkt porad lekarskich

Mobilny punkt porad lekarskich

Już kolejny tydzień pracuje nasz specjalny ambulans na czas pandemii COVID-19. Choć Fundacja Akceptacja na co dzień zajmuje się opieką medyczną grup najbardziej wykluczonych, ostatni czas i tak bardzo zmienił sposób działania.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom i instytucjom nas wspierającym, że wspólnie udaje się realizować pomocową misję Fundacji. Nasz ambulans, z podstawowego transportu sanitarnego, zmienił się dosłownie w mały „mobilny punkt porad lekarskich”, który systematycznie udziela pomocy. Zachowujemy przy tym najwyższe środki ostrożności.

Nadal prowadzimy cotygodniowe wywiady dotyczące sytuacji zdrowotnej najmłodszych mieszkańców ogródków działkowych; kontynuujemy badania profilowane dla dzieci do lat 2, m.in. weryfikujemy osiągniecie przez dzieci kamieni milowych rozwoju psychoruchowego, przeprowadzamy badania przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem badań bilansowych (m.in. manewry Ortolaniego i Barlowa) i reagujemy na bieżące problemy zdrowotne.

Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski
Ekonomia Społeczna i Solidarna
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko Mar-Kot
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów
Rozbrat
HAHU
Fundacja Amicis
Magovox
Amica
Joanna Goldberg
Małgorzata Rutkowska

Dziękujemy za to, że jesteście z nami!