Pomiń menu

Jak zachęcić gminy do współpracy

Jak zachęcić gminy do współpracy

Co zrobić, aby zachęcić gminy do współpracy? Można zacząć od współdziałania organizacji pozarządowych. Najpierw one nawiązują porozumienie między sobą we wspólnym temacie, a potem podsuwają ten kierunek działania władzom samorządowym.

Teresa Rysztak jest już dobrze znana w akcji Masz Głos – jej działania zawsze przynoszą efekty, a Krystyna Adamenko pilnie uczy się od niej. Dzięki tym dwóm działaczkom w akcji Masz Głos dzieje się kolejna fantastyczna współpraca!

Plan działania razem

Właśnie oficjalnie (zob. list) potwierdziliśmy współpracę Fundacji Pięknolesie i gminy Żary z gminą Postomino i Stowarzyszenia „Razem Lepiej”. Od teraz na pewno będziemy spotykali się częściej, wymiali wiedzą i doświadczeniem. Mamy wspólne plany na wizyty studyjne, szkolenia, szukamy przedsiębiorców chętnych do podjęcia współpracy (zwłaszcza w zakresie turystyki) i oczywiście włączamy do współpracy lokalne władze!

Jak to się zaczęło

Wszystko to mogło się zadziać dzięki akcji Masz Głos, w której poznały się liderki obu organizacji: Teresa Rysztak i Krystyna Adamenko. Inicjatorem nadania współpracy formalnej drogi był Tomasz Żółkiewicz Fundacja Natura Polska.