Pomiń menu

Skuteczna pomoc opiera się na współpracy

Skuteczna pomoc opiera się na współpracy

Od kilku miesięcy prowadzimy projekt wsparcia i współpracy ze społecznością romską. Pierwsze kroki stawialiśmy w marcu we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów, reagując na pandemię COVID-19. Dziś to już działanie wielokierunkowe.

Po początkowych kilkunastu tygodniach wyjazdów ambulansu, wzajemnej nauki i poznawania się, nasza współpraca znacznie się poszerzyła.

Zdrowie od wielu stron

Obecnie w Fundacji Akceptacja realizujemy równolegle kilka projektów, dzięki czemu nie tylko odpowiadamy na bieżące potrzeby, ale również możemy podejmować działania na kilku płaszczyznach:

  • medycznej: zapewniamy dostęp do badań podstawowych, dzięki cotygodniowym wizytom mobilnego ambulansu, z którego korzystają dzieci oraz dorośli,
  • diagnostyczno-monitorującej w związku z COVID-19: zapewniamy dostęp do informacji o aktualnej sytuacji w związku z pandemią oraz cotygodniowe mierzenie temperatury,
  • poszerzonej asystentury socjalno-bytowej – kilka dni w tygodniu zapewniamy asysty przy wizytach u lekarzy, rejestracji pobytu. Organizujemy dostęp do prawników, projektujemy dalsze kampanie umożliwiające samodzielne korzystanie z „przyjaznych punktów medycznych”, wspieramy i współpracujemy z pracownikami socjalnymi poznańskiego MOPR,
  • edukacyjnej: pracujemy nad przygotowaniem warsztatów i poszerzeniem naszej oferty edukacyjnej, m.in. warsztatów i spotkań – współpracujemy z doktorantką z Wydziału Socjologii UAM Katarzyną Czarnotą przy realizacji projektu interwencyjno-badawczego „Dostęp do szczepień – sytuacja imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. Stereotypy, diagnoza sytuacji i projektowanie przyszłych działań medycznych”. Projekt jest realizowany przy Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu projektu na naszej stronie będą m.in. materiały edukacyjne i dydaktyczne skierowane dla pracowników służby zdrowia.

Dzięki komu działamy?

Oczywiście dzięki Waszemu wsparciu: Magovox, Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, Fundacja Batorego. Wprowadzenie szerokiego programu asystentury było możliwe dzięki finansowaniu ze strony niezastąpionych osób z Magovox, które zauważyły konieczność wsparcia! Nasze wizyty lekarskie wspierają Działamy RazemFundacja Batorego. Działania podstawowe w związku z COVID-19 realizujemy dzięki finansowaniu Urząd Miasta Poznania.

tekst: Fundacja Akceptacja, red.: MG