Pomiń menu

Z życia organizacji w pandemii

Z życia organizacji w pandemii

Od ostatniego naszego wpisu trochę czasu już upłynęło, ale nadrabiamy, aktualizujemy informacje. Bądźcie z nami, bo tylko się rozkręcamy!

Pomnik Powstańców Warszawy
W styczniu wspólnie z Urzędem Miejskim w Słupsku, Zarządem Infrastruktury Miejskiej, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Radą Miejską w Słupsku i mieszkańcami napisaliśmy projekt renowacji miejsca pamięci o powstańcach. Złożyliśmy go do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niestety, nie otrzymał poparcia. Nie poddaliśmy się i złożyliśmy projekt do Polskiej Fundacji Narodowej, ale i tu bez powodzenia. Fundacja nie dofinansuje tego działania (zastrzega sobie prawo do nieudzielania wyjaśnień). Szukamy teraz alternatyw na odrestaurowanie pomnika. 

Działania związane z pandemią
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zwróciliśmy szczególną uwagę na paraliż w oświacie. Praca zdalna wielokrotnie wyłączała uczniów, którzy nie tylko są wykluczeni cyfrowo (np. brak dostępu do internetu), ale też dotknęła tych, którzy w domu mają mniej komputerów niż członków rodziny (lub nie mają ich wcale). W wielu przypadkach zdalna praca rodziców i nauka zdalna dzieci wykluczały się wzajemnie.

We współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku zostało opracowane zapotrzebowanie w sprzęt komputerowy pierwszej potrzeby dla uczniów wykluczonych cyfrowo. Okazało się, że pilnie potrzebne były 332 komputery.

Nasza organizacja wyszczególniła specjalne konto na zbiórkę pieniężną i ogłosiła zbiórkę sprzętu komputerowego (laptopów i tabletów) wśród mieszkańców, którzy taki nieużywany przez siebie sprzęt mogą przekazać. Zebraliśmy w ten sposób 25 sztuk, z których 18 trafiło do szkół jeszcze przed końcem roku (7 szt. czeka na napraw). W ramach zbiórki pieniędzy zebraliśmy 20 tys. zł, za które kupiliśmy 52 laptopy powystawowe. Złożyliśmy też w trybie pozakonkursowym wniosek o środki miejskie, z których zostanie naprawiony sprzęt i uzupełniony w urządzenia peryferyjne. Zbiórka trwa do listopada br.

Wybory 2020
Zgodnie z naszymi celami statutowymi nie jesteśmy obojętni wobec wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. Prowadziliśmy działania profrekwencyjne – rozdawaliśmy mieszkańcom Słupska ulotki, publikowaliśmy infografiki z wyborczym ABC.

Razem z Radiem Koszalin stworzyliśmy serię Wyborczego ABC, w ramach którego słuchacze poznawali kalendarz wyborczy, zasady głosowania, a także kompetencje Prezydenta RP. W ostatnim, przedwyborczym tygodniu, w pięciu odcinkach można było o tym usłyszeć w Pile, Koszalinie, Szczecinku, Słupsku i okolicach tych miast. Materiały były w wersji on-line w internecie na antenie prk24.pl oraz stronach stowarzyszenia: Odcinek 1; Odcinek 2; Odcinek 3; Odcinek 4; Odcinek 5. Wyborcze ABC współtworzyliśmy już wcześniej na antenie Radia Koszalin przy okazji wyborów parlamentarnych (2019).

Nie odpuściliśmy także monitorowania przestrzeni miejskiej i pojawiających się w niej banerów wyborczych kandydatów. Na umieszczenie swoich materiałów wyborczych w słupskiej przestrzeni zdecydowały się tylko dwa komitety, w tym jeden postanowił zrobić to bez stosownych opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego. Dopracowana już współpraca pomiędzy naszą organizacją a Zarządem Infrastruktury Miejskiej spowodowała, że jeszcze w tym samym dniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Obserwując po pierwszej turze wykryte przestępstwa i wykroczenia wyborcze, postanowiliśmy czuwać nad poprawnością, rzetelnością i uczciwością prac komisji wyborczych. Ogłosiliśmy nabór na mężów zaufania oraz społecznych obserwatorów wyborczych, oferując pełne przygotowanie do tej roli przed wyborami oraz pełne wsparcie (w tym kryzysowe) podczas wyborów. Po ogłoszeniu naboru już w pierwszym dniu mieliśmy kilkanaście zgłoszeń i zapytań.

Uchwała krajobrazowa
Obserwując przestrzeń miejską, stwierdziliśmy rozbieżności pomiędzy reklamami wyborczymi, a zapisami w Uchwale Rady Miejskiej w Słupsku XII/208/19 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Naszą uwagę zwróciły zwłaszcza reklamy mobilne, które w myśl uchwały są w Słupsku zabronione. Wystąpiliśmy do miasta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o ilość wszczętych postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz kto za to odpowiada. Szczególnie, że reklamy mobilne nie tylko stoją bezkarnie w przestrzeni publicznej, ale także na własności miasta. Dowiedzieliśmy się również, że miasto nie traktuje reklam wyborczych jako nośników w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tylko jako materiały wyborcze w myśl ustawy Kodeks wyborczy. Wystąpiliśmy również o interpretację tych zapisów, poprzez posła Ziemi Słupskiej, do Biura Analiz Sejmowych.

Projekty wspólne z samorządem – realizowane i planowane
Nasze Stowarzyszenie realizuje obecnie dwa projekty infrastrukturalne – „Jasna Strona Mocy”, związany z doświetlaniem podwórek oraz „Miasto bez barier”, dotyczący niwelowania małych barier architektonicznych w mieście. Projekty mają za zadanie zmianę przestrzeni publicznej w taki sposób, by mieszkańcy czuli się bezpieczniej i mieli ułatwione poruszanie się po niej. 
Realizując w ramach naszej działalności zadania z małą infrastrukturą, zauważyliśmy w magazynach miejskich stare, zniszczone elementy tj. ławki, kosze, itp. Po wstępnych rozmowach z miastem planujemy wspólny projekt skierowany do wspólnot mieszkaniowych – miasto przekaże materiał nam do naprawy i ustawienia razem ze wspólnotami w ramach aktywizacji mieszkańców do działań na rzecz wspólnej przestrzeni.
Dostaliśmy też informację, że nasze pomysły na ulepszenie przestrzeni miejskiej spotkały się z aprobatą i w ramach tego powstaną kolejne projekty związane z dostosowaniem szyldów reklamowych do uchwały „krajobrazowej” z naciskiem na ich estetykę oraz na zadania związane z ochroną klimatu i zagospodarowaniem wód opadowych, w ramach których powstaną w Słupsku Ogrody Deszczowe.

10 lat inspiracji
28 czerwca 2020 był dla nas szczególnym dniem – nie tylko z racji wyborów na urząd Prezydenta RP. W tym dniu naszej organizacji minęło 10 lat działalności. Pomimo że plany o hucznym świętowaniu musieliśmy odłożyć (z powodu obostrzeń epidemicznych), liczymy, że jeszcze dane nam będzie się spotkać w przestrzeni miejskiej z naszymi członkami, wolontariuszami i sympatykami. Nasze Urodziny 10+ świętujemy do 27 sierpnia – do dnia rejestracji w KRS.

fot.: Jen Theodore/Unsplash