Pomiń menu

Mały Festiwal o Miastach – podsumowanie

Mały Festiwal o Miastach – podsumowanie

Mały Festiwal o Miastach dobiegł końca. To było dziesięć fascynujących dni. Czy będzie kolejny?

Mały Festiwal o Miastach odbywał się w dniach 14-24 września. Dzięki hybrydowej formule miał ogólnopolski zasięg. Wszystko można było oglądać z dowolnego miejsca, a łącznie to kilkadziesiąt godzin spotkań, wywiadów, spacerów i debat.

Czyje jest miasto?

Podczas festiwalu próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: „Czyje jest miasto?”. Każdy kto je słyszy, od razu odpowiada: „mieszkańców!”. Jednakże festiwalowi goście dali o wiele więcej odpowiedzi, co zmusiło nas do bardziej krytycznego myślenia. Mogliśmy usłyszeć stwierdzenie, że miasto jest np. prezydenta (burmistrza). Niestety aktywność mieszkańców zazwyczaj kończy się na wyborach samorządowych i przez 5 lat burmistrz robi w zasadzie, co chce. Rada Gminy, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, jest upoważniona do stanowienia o kierunkach działania wójta, a nie do określania form działania. Wójt (burmistrz, prezydent) sam decyduje zaś, w jaki sposób zadanie zostanie wykonane. Mieszkańcy często zapominają o narzędziach takich, jak inicjatywa uchwałodawcza, inicjatywa lokalna, czy konsultacje społeczne, pozostawiając pełną możliwość samowolnego działania burmistrzowi.

Niczyje?

Innym głosem było stwierdzenie, że miasto jest niczyje. Dla niektórych zasada „miasto jest nasze” znaczy „także i moje. A skoro moje, to będę robił, co chcę. A inni? Niech też robią, co chcą, co mnie to obchodzi”. I tak dochodzimy do sytuacji, w której nie nie ma gospodarza, nikogo, kto sprawowałby kontrolę; narasta poczucie zobojętnienia, samowoli. Dowodem tego chociażby chaos przestrzenny, nad którym nikt nie panuje.

Oczywiście płynie z Polski wiele dobrych przykładów, jak sobie radzić z takimi problemami. Przykładowo uchwała krajobrazowa Gdańska albo rozwiązanie problemu nadmiernego ruchu samochodowego w Jaworznie. I temu właśnie służył Mały Festiwal o Miastach.

Zasięgi!

14800 – do tylu osób dotarł Facebook z informacją o festiwalu
1919 – liczba wyświetleń wydarzeń festiwalu (stan na 25.09.2020)
21 godz. 48 min 45 s. – łączny czas materiałów filmowych powstałych podczas festiwalu
10 dni – czas festiwalu bez dnia przerwy 🙂
20 – liczba wydarzeń festiwalowych
28 – liczba filmów powstałych podczas festiwalu
xxx – liczba materiałów pofestiwalowych, które wciąż powstają

Podziękowania

Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym gościom, którzy wystąpili w naszym festiwalu:
Joanna Suchomska – Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia
Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu spółki Wodociągi Słupsk
Agata Lewandowska, Paweł Kimel, Justyna Suchanek –  Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością, Urząd Miasta Gdyni
Tomasz Tosza – Zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie
Krzysztof Gubański – socjolog, autor bloga o rowerach cargo “Jeden samochód mniej”.
Jacek Ziebura – członek Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
Artur Celiński – Magazyn Miasta
Marta Makuch – I Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica
Adam Sędziński – Sekretarz Gminy Słupsk
dr hab. Katarzyna Kajdanek – Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Paweł Jaworski – Filozof i urbanista, twórca autorskiej metody urbanistyki eksperymentalnej „Żywa ulica”
Marta Bejnar Bejnarowicz – Radna Rady Miasta w Gorzowie Wielkopolskim,  Kongres Ruchów Miejskich
Alina Czyżewska – Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Piotr Rachwalski – Prezes Zarządu PKS Słupsk
Mateusz Sienkiewicz – dziennikarz, redaktor Polskiego Radia Koszalin
Olga Gitkiewicz – dziennikarka, redaktorka, freelancerka, autorka książek „Nie hańbi”, „Nie zdążę”
Szymon Osowski – prawnik, Prezes Stowarzyszenia Watchdog Polska
Grażyna Czajkowska – Prezeska Fundacji Rozwoju Kocham Sopot
Krzysztof Iwanow – aktywista miejski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Piotr Smolnicki Starszy referent ds. estetyki miasta Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Michał Szymański Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
Filip Springer – pisarz i fotograf, autor wielu cykli reporterskich oraz książek, m.in. „Miedzianka. Historia znikania”, „Wanna z kolumnadą”, „13 pięter”.
Sylwia Widzisz-Pronobis, Grzegorz Pronobis – PronobisStudio z Bytomia
Iwona Chrapkowska-Wielgomas
Sławek Wierzbicki
Katarzyna Gajda

Szczególne podziękowania dla dr. hab Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich za objęcie festiwalu patronatem honorowym.

Ogromne podziękowania dla Alicji Zaczek-Żmijewskiej z akcji „Masz Głos” za ogromne wsparcie w pracach przygotowawczych oraz w trakcie trwania festiwalu.
I wielu innym osobom, których nie sposób wymienić, a których wkład był nieoceniony.
Dziękujemy!

Osoby odpowiedzialne za festiwal: Robert Chomicki i Małgorzata Łosiewicz ze Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE

Co dalej?

Powoli zaczynami myśleć o Małym Festiwalu o Miastach 2.0. Które miasto będzie jego gospodarzem? Nie wiemy, ale jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Chcemy, by kolejne wydania odbywały się w różnych miastach, w ten sposób chcemy dzielić się nie tylko dobrymi praktykami, ale także wymieniać się lokalną kulturą i promować lokalne rozwiązania.
Na pewno w niedługim czasie powstanie strona poświęcona festiwalowi, gdzie znajdzie się wszystko, co zadziało się w pierwszej edycji, oraz plan kolejnych. Bądźcie z nami!

Informacji szukajcie na www.inspiruj.org