Pomiń menu

Szkolenie dla radnych i sołtysów

Szkolenie dla radnych i sołtysów

6 października w Lelisie odbędzie szkolenie dla sołtysów i radnych. Pomysł i organizacja są efektem współpracy Kamila Stepnowskiego (radnego gminy Lelis, uczestnika Akademii Samorządowej) ze stowarzyszeniem Projektu Radomir z akcji Masz Głos.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane głównie do radnych i sołtysów z powiatu ostrołęckiego. Jednak lokalni liderzy lub osoby chcące bliżej zapoznać się z działaniami w samorządzie (np. chcące w przyszłości ubiegać się o mandat zaufania publicznego) także mogą zgłaszać chęć uczestnictwa.

Gdzie?

Szkolenie będzie się w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 6 października (wtorek), 9:00.  Całość poprowadzi prawnik Szymon Osowski, na co dzień związany z siecią obywatelską Watchdog Polska.

O czym?

Wśród wielu ciekawych tematów nie zabraknie inicjatywy lokalnej; to jedno z narzędzi partycypacji społecznej, obok budżetu obywatelskiego czy funduszu sołeckiego. Mimo że obowiązek przyjęcia uchwały o inicjatywie lokalnej nakłada na gminy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wciąż nie została ona podjęta w gminie Lelis. Inicjatywa lokalna wzmacnia współpracę władzy samorządowej z mieszkańcami, bo umożliwia realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, a po jego uwzględnieniu uczestniczyć w wykonywaniu tego zadania.

Dlaczego warto?

Szkolenie to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy o samorządzie i poznania różnicy pomiędzy prawem a zwyczajem. Uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje. Warto, aby radni i sołtysi na bieżąco korzystali z dostępnych form edukacji, podnoszących ich sprawność wykonywania funkcji w samorządzie.