Pomiń menu

Porozumienie gmin dzięki nam!

Porozumienie gmin dzięki nam!

We wrześniu odbyło się studyjne spotkanie dwóch uczestników Masz Głos: Fundacji Pięknolesie i Postomińskiego Stowarzyszenia "Razem Lepiej", inicjujące współpracę gmin wiejskich Postomino i Żary.

Teresa Rysztak z Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem Lepiej” napisała o spotkaniu: „Członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” mieli niezwykłą okazję spotkać się z delegacją przedstawicieli Gminy Żary (woj. lubuskie), członkami Fundacji Pięknolesie, lokalnego koła śpiewaczego i Koła Gospodyń Wiejskich z Sieniawy Żarskiej.”

Celem spotkania było nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń, poznania działań partycypacyjnych w obu gminach, a także przyszłościowo wspólne organizowanie wypoczynku dzieci i seniorów. Dodatkowym elementem spotkania było szkolenie postomińskich seniorów w ramach projektu „Latarnicy 2020”. Podczas zajęć, przeprowadzonych przez prezes Fundacji Pięknolesie – Krystynę Adamenko, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie edukacji cyfrowej. Spotkanie odbyło się w zaprzyjaźnionym OW. „Savana” w Jarosławcu. Zebrani wymienili materiały promujące swoje gminy, wypracowali podwaliny współpracy w dziedzinie kulturalnej. Goście zwiedzili Jarosławiec, zrelaksowali się nad brzegiem morza, zachwycili się czystością naszego powietrza … i zabieramy się wspólnie do roboty.

Co łączy obie gminy?

Wielkość (Żary to około 12.000 mieszkańców – 24 sołectwa, Postomino około 7.000 mieszkańców – 28 sołectw), walory turystyczne, zaangażowanie mieszkańców w kultywowanie tradycji regionalnych, doświadczenie współpracy transgranicznej z Niemcami.

Zakres współpracy

Wzajemne uczestnictwo w imprezach plenerowych związanych z lasem, morzem i produktami regionalnymi, promocja walorów turystycznych obu gmin, publikacje np. jak spędzić weekend/tydzień w obu gminach, tablice informacyjne, targi, internet itp., uczestnictwo w wybranych projektach transgranicznych, współpraca organizacji pozarządowych i szkół (wymiana doświadczeń, wymiany szkolne np. w ramach PNWM, współpraca strażaków i sportowców, edukacja związana z ochroną środowiska), wymiana ogólna doświadczeń między gminami oraz wymiana osób/wykonawców/pomysłów programowych w realizowanych przedsięwzięciach projektowych obu gmin i organizacji pozarządowych.

Plan działań na 2020-2021 rok

  • organizacja spotkania (Postomino jesień 2020) z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych (prezentacja gmin, omówienie zakresu współpracy),
  • udział przedstawicieli gminy Postomino w Święcie Lasu i Ochrony Klimatu (Żary 4 września 2021 r.)

Teresa Rysztak