Pomiń menu

Drzewa w koronach

plakat informujący o akcji

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku startuje z cyklem działań i mikrowypraw terenowych pt. "Drzewa w koronach". Przyłączcie się - zapraszamy!

Projekt  „Drzewa w koronach” jest naszym lokalnym wkładem w poszerzenie wiedzy i świadomości przyrodniczej, ekologicznej. Robimy go dlatego, że jesteśmy zaniepokojeni pogarszającym się stanem naturalnego środowiska, uszczupleniem jego zasobów. Chcemy zinwentaryzować i udokumentować przyrodnicze okazy starodrzewia, krzewów i unikalnych siedlisk roślin na terenie naszej gminy.

Opiekunem merytorycznym przedsięwzięcia jest dr Irena Walentyńska, a przewodnikami będą specjaliści w dziedzinach biologii, dendrologii, ekologii. Materiały zebrane podczas sześciu terenowych spotkań przekażemy Gminie Chełmek wraz z wnioskiem o ustanowienie nowych pomników przyrody. Zgromadzona dokumentacja posłuży również do celów promocyjnych i edukacyjnych.

Harmonogram* mikrowypraw i zajęć terenowych

  • 19 maja, godz. 16:00, zbiórka przed siedzibą MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3,
  • 16 czerwca godz. 16:00, zbiórka przed Czworakami w Bobrku, ul. Nadwiślańska 5,
  • 14 lipca, godz. 10:00, zbiórka przed siedzibą MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego3,
  • 18 sierpnia, godz. 10:00, zbiórka przed Wiejskim Domem Kultury w Gorzowie, ul. Szkolna 5,
  • 22 września, godz. 10:00, zbiórka przed siedzibą MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3,
  • 6 października, godz. 16:00, zbiórka przed Czworakami w Bobrku, ul. Nadwiślańska 5.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy – tel. 601 661 771 lub [email protected] Mile widziany będzie wielopokoleniowy skład grup, jednak osoby małoletnie uczestniczą pod opieką rodziców lub opiekunów. Konieczny jest strój turystyczny i terenowe obuwie. Czas zajęć – do 3 godzin.

„Drzewa w koronach” realizujemy w ramach ogólnopolskiego programu Fundacji Batorego akcji Masz Głos. Naszymi partnerami są – Stowarzyszenie Homo Faber, Gmina Chełmek, Związek Drużyn ZHP Chełmek

*Z uwagi na warunki epidemiologiczne grupa może liczyć 20 osób, a organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań.