Pomiń menu

Praca – przywilej dla każdego

Praca – przywilej dla każdego

Fundacja Złota Rybka z Kukowa w gotowości do działania w Masz Głos! Zajmiemy się wykluczeniem społecznym i zawodowym osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy już harmonogram działań, cel i efekt, który chcemy osiągnąć.

Teraz jesteśmy na etapie redagowania pisma informującego o przystąpieniu do akcji Masz Głos wraz  z zaproszeniem do współpracy lokalnych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. Tworzymy również ankietę na potrzeby zebrania informacji, danych statystycznych dotyczących aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w powiecie oleckim.

Poznajemy potrzeby

Dodatkowo stworzymy ankiety dla samych zainteresowanych, czyli osób z niepełnosprawnościami, aby mogły wypowiedzieć się na temat swoich potrzebach związanych z aktywnością zawodową bądź utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w powiecie oleckim. W naszych planach uwzględniliśmy też zbadanie lokalnego rynku pracy, przedsiębiorców pod kątem zapotrzebowania i chęci zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami. Ankiety zostaną dołączone do pisma informującego miejscowe środowisko o naszym przystąpieniu do akcji Masz Głos. Zebrane dane pomogą nam w późniejszym dialogu z władzami samorządowymi Olecka – będziemy chcieli wypracować najlepszą drogę aktywizacji osób, na rzecz których działamy.

 Co już osiągnęliśmy?

Pozyskaliśmy bardzo mocnego sprzymierzeńca naszej inicjatywy, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie Adelfi. Ośrodek zajmuje się m.in. ekonomią społeczną, organizuje cykliczne spotkania z instytucjami państwowymi z powiatu oleckiego. Na jednym z takich spotkań wystąpiła Prezes naszej Fundacji i poinformowała o inicjatywie przystąpienia do akcji Masz Głos, planowanej współpracy przez kolejne miesiące. Kolejnym etapem w naszym działaniu będzie publikacja w mediach lokalnych, na portalach społecznościowych oraz plakatach informacji o rozpoczęciu współpracy z Masz Głos i akcji na rzecz osób wykluczonych.