Pomiń menu

Szkolimy i wspieramy innych

Szkolimy i wspieramy innych

Jak być sołtysem-liderem? Jak dobrze wykorzystać fundusz sołecki i pozyskiwać środki finansowe na działania społeczne? Na te i wiele innych pytań odpowiedź uzyskali uczestnicy spotkania, które odbyło się na placu wiejskim w Aleksandrowie w gminie Lelis.

Dobrze rozdysponowany fundusz sołecki może przynieść wiele korzyści. Podstawa to pomysł odzwierciedlający potrzeby mieszkańców i odpowiednie planowanie inwestycji. O takich pomysłach opowiadali sołtysi: Robert Niedzwiecki (Obierwia) i Kamil Stepnowski (Aleksandrowo), obaj członkowie stowarzyszenia Projekt Radomir.

Aktywni sołtysi opowiedzieli również o formach pozyskiwania funduszy, konkursach dla sołectw i akcjach ogólnopolskich dla działaczy społecznych. Oczywiście opowiedzieli również o akcji Masz Głos, która w ich działania wniosła bardzo wiele korzyści.

Seminarium odbyło się w dniu 14 lipca pod hasłem „Aktywne sołectwo – dobre praktyki”. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi i liderzy z gmin: Lelis, Rzekuń, Troszyn, Czarnia i Olszewo-Borki z powiatu ostrołęckiego.