Pomiń menu

Wójt Wielkiej Nieszawki bez wotum zaufania

Wójt Wielkiej Nieszawki bez wotum zaufania

29 czerwca 2021 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka, podczas której wójt Krzysztof Czarnecki otrzymał absolutorium, ale nie otrzymał wotum zaufania od radnych.

W głosowaniu nad wotum zaufania wójta poparło 7 radnych, przeciw było 8, nikt nie wstrzymał się od głosu. To już drugi rok, gdy wójt nie otrzymuje wotum zaufania od Rady Gminy, co uprawnia ją do podjęcia uchwały o rozpisaniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Byliśmy (Iza Augustyniak, Michał Dąbrowski, Piotr Rumiński) aktywnymi uczestnikami tego święta samorządu. Wraz z innymi 5 mieszkańcami wzięliśmy udział w debacie. W merytoryczny sposób odnosiliśmy się do działalności wójta w roku poprzednim na podstawie przedstawionego raportu oraz sprawozdania z wykonania budżetu.